חכמי בבל


היסטוריה ואקטואליה

תשובת הגר"ש פישר לדברי הגר"ע יוסף נגד הפלפול הליטאי

הגר"ש פישר זצ"ל טען כי לא ניתן להביא ראיות מהמהר"ל מפראג והשל"ה הקדוש נגד שיטת הפלפול הליטאית; ומה כתב בספר 'חמדת ימים' על השיטה? (היסטוריה)

37
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

דעתו החריפה של מרן הגר"ע יוסף נגד הפלפול הליטאי

"ומה מאד יש להצטער בראותנו כמה מבחירי בחורי ישראל המבלים את כל זמנם רק בפלפולים של הבל", התבטא מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל נגד שיטת הפלפול הליטאית (היסטוריה)

48
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ככה יעשה לראש ישיבה שלא התקדם לשיטה הליטאית

על החשיבות הגדולה של שיטת הפלפול של גאוני ליטא, התייחסו רבים בחרדת קודש. שיטתו של הגר"ח מבריסק עוררה הדים רבים, עד כדי כך שרוב רובם של הלומדים נטשו את שיטות הלימוד שהיו עד אז (היסטוריה)

19
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הערצת המשכילים של וולוז'ין - לרבי חיים מבריסק

ישיבת וולוז'ין, שם שיטת הפלפול חודשה על ידי ראש הישיבה הגר"ח מבריסק, הייתה בגישה מתונה ל"השכלה"; משכילי הישיבה העירצו את הגר"ח מבריסק וסללו את הדרך לפרסומה של דרכו הלמדנית החדשה (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מי שבר לרב מפוניבז' את האגודל - באמצע השטייגען?

מה היתה שיטת לימודו של החזון איש ובמה חלק על הרב מבריסק? המעשה המבהיל על הגאון רבי שמואל רוזובסקי והאגודל של הרב מפוניבז' שנשבר... (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ענק המחשבה שחידש בדורנו את עומק דברי חז"ל

לא רק שיטת הלימוד שחידש הגר"ח מבריסק זצוק"ל עוררה פולמוס והתנגדויות. גם בדור האחרון צצו והתפתחו שיטות חדשות בלימוד שהתקבלו באהדה רבה על ידי חלקים מבני הישיבות וגדולי ישראל לעומת התנגדות גורפת אצל חלק מגדולי התורה (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

התלמיד שלמד עם הרב מבריסק - עד שחש חלישות

הגאון רבי ברוך בֶּר ליבוביץ, מגדולי גאוני ראשי הישיבות הליטאים, מחבר ספר 'ברכת שמואל' היה תלמיד מובהק למרנא הגר"ח מבריסק. זה מה שסיפר על תקופה זו של לימודיו (חרדים)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

שיטת רבי חיים מבריסק - אתגר אינטלקטואלי מול ההשכלה?

בנושא שיטת הפלפול של מרנא הגר"ח מבריסק, הנה עדותו של הרב אריה קרלין, בוגר ישיבת וולוז'ין, שלאחר סגירתה פנה ללמוד בעיר וילנה; והאם היא הציעה אתגר אינטלקטואלי מול ההשכלה? (היסטוריה)

16
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המחלוקת על דמותו של המשכיל נפתלי הרץ וייזל

סוגיה מעניינת היא דמותו של המשכיל נפתלי הֶרְץ וַייזֶל שכתב בין היתר את "ספר המידות" | עדות: הגר"א גוֹרְדוֹן ראש ישיבת טלז הרבה לשבחו בעוד הנודע ביהודה יצא כנגדו (היסטוריה)

16
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם רבי שמעון שקופ לא התעניין בספרות כללית?

הגר"ש שקופ למד את כל מכמני התורה, ואף קבע לימוד יומי בספר הזוהר הקדוש. אך האם הגאון הליטאי הנודע - התעניין גם בספרות הכללית?! (היסטוריה)

17
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגאון הליטאי שהיה מאיר פנים והתרחק מהקנאות

בעולם הישיבות בליטא, בסוף המאה הי"ט, אחד מגאוני ישראל היה הגאון רבי שׁימֶען שְׁקוֹפּ זצוק"ל. הוא היה מאיר פנים לכל אחד, ורחוק מקנאות; ומה היתה גישתו לציונות? (היסטוריה)

19
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

למה בישיבת 'מרכז הרב' דחו את רבי שמעון שקופ?

מרן רבי שמעון שקופ, כמעט מונה לראשות ישיבת 'מרכז הרב' - אלא שאז בישיבה דחו את בקשתו, כך נראה, הסיבה: שיטת הלימוד שרצה הראי"ה לעומת שיטת רבי שמעון (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגאון הליטאי שכמעט ומונה לראש ישיבת 'מרכז הרב'

סיפורו המפתיע של הגאון הליטאי שכמעט מונה לכהן כראש ישיבה בישיבת 'מרכז הרב', אולם עקב כך שב'מרכז' העדיפו את שיטת הלימוד המקובלת של הגאון מוילנה - המינוי בוטל (חרדים)

27
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשתלמידי הגאון דנו בשיטת הגר"ח מבריסק

לא רק הרידב"ז והשפע חיים מצאנז - כפי שהבאנו עד כה, שיטת הלימוד בישיבות ליטא כפי שייסדו הגר"ח מבריסק והגר"ש שקופ עוררה פולמוס אצל תלמידי הגאון מווילנה (טור)

9
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מול ה'גדולים', בשיא המבחן: השיעור הופסק

כשמינו את הגר"ח מבריסק לר"מ בישיבת וולוז'ין בהיותו בן 27, היו שביקרו את שיטתו של הגר"ח הצעיר; סוכם שימסור שיעור בפני גדולי התורה - אך בשיא השיעור, הוא עצר והפסיק (חרדי)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

למה 'רבי ברוך בער' לא מונה לישיבת טלז?

רבי ברוך דוב בֶּר לייבאוויץ, בעל ה'ברכת שמואל' היה מגאוני ליטא; עד כה היתה ידועה גרסה אחת לסיבת אי התמנותו לראשות ישיבת טלז; אך כעת, נחשף הסיפור האמיתי (היסטורי)

6
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה היא יגיעה? כשהעיון בסברא גורם לזיעה

בעבר היו טענות כנגד שיטות הפלפול של גאוני ליטא. כך הושמעה טענה שבגלל שיטת הפלפול של הגר"ח מבריסק, בני הישיבות לומדים את הגמרא ברפרוף ומיד ניגשים לסברא (טור)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מועמר קדאפי יתבע שלא למד 'קצות' בעיון

"הווארט האדיר" על מועמר קאדפי, שליט לוב האכזרי - שנטען כי היה יהודי ועל התביעה בשמים - סופר אך ורק על ה'קצות', וכך אנו מבינים על היוקרתיות של ה"קצות" אצל הלומדים (טור)

21
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"שטותים והבלים"; דבריו החריפים של הרבי

על קדושתו וגאונותו של הגה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זי"ע ה'שפע חיים' מצאנז נכתב רבות; הנה דבריו החריפים על שיטת הלימוד שעוסקת רק בפלפולים (היסטוריה)

22
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

הגרי"ז "עקר" את הסברות של הגר"ש שקופ

מעשה בתלמיד שלמד אצל רבי שמעון שקופ, ועבר ללמוד אצל הגרי"ז מבריסק. לאחר זמן מה, פגש הגרי"ז את רבי שמעון שקופ, ואמר לו: "עקרתי ממנו את הסברות שלך" (היסטוריה)

14
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר