היסטוריה ואקטואליה

מול גדולי התורה, בשיא ה'מבחן' - השיעור הופסק

כשמינו את הגר"ח מבריסק לר"מ בישיבת וולוז'ין בהיותו בן 27, היו שביקרו את שיטתו של הגר"ח הצעיר; סוכם שימסור שיעור בפני גדולי התורה - אך בשיא השיעור, הוא עצר והפסיק (חרדי)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
הרב מבריסק - רבי חיים הלוי סולובייצ'יק זצ"ל (צילום: ויקיפדיה, מאת לא ידוע - הספרייה הלאומית, אוסף שבדרון, נחלת הכלל)

פרק י"ג: בספר 'רבן של כל בני הגולה', תולדות רבנו חיים הלוי סאלאווייציק מבריסק להרב שמעון מלר, סופר כשמינו את הגר"ח מבריסק לר"מ בישיבת וולוז'ין בהיותו בן 27 בלבד בשל היותו גאון וחביב ונערץ על לומדי אותו דור, ובפרט הצעירים.

ברם, היו גדולים שחששו לסטיה כל שהיא מדרך הלימוד, שביקרו את שיטתו של הגר"ח הצעיר.

הפרקים האחרונים בסדרה על גאוני ליטא >>

היו שטענו שהגר"ח מונה רק בשל שלקח את נכדתו של הנצי"ב, והיה באותם הימים מעין 'דין תורה', וכמה רבנים קמו וערערו שהגר"ח לא ראוי למסור שיעור בישיבה.

כך הגיעו כמה גדולי תורה לישיבה כדי לשמוע את הגר"ח הצעיר מוסר שיעור, ולדון האם הוא ראוי למינוי החשוב.

באותם ימים בין הגאונים ששמשו בהנהלת הישיבה היו רבי אלעזר משה הורביץ, רבי אייזיל חריף, רבי אליה מירער ועוד. הלימוד היה בסוגיה דאילונית בפרק קמא דיבמות, והגר"ח מסר שיעור בביאור שיטת הרמב"ם.

הסופר דבית בריסק הרב שמעון יוסף מלר

בשיא ה'ריתחא דאורייתא' השיעור הופסק, והגר"ח ירד מבימת מוסר השיעור כי נזכר ברמב"ם בפירוש המשניות שסתר את הפלפול שרצה למסור. (על המעשה הנ"ל מעידים רבים מכותבי קורותיה של ישיבת וולוז'ין).

כך מרוב אהבת האמת שבו, הפסיק הגר"ח מלמסור את השיעור, וחזר בו מחידושיו שמסר קודם לכן.

נתאר לעצמינו ששיעור זה היה אמור להיות "המבחן" שעשו ת"ח מפורסמים להגר"ח הצעיר, ולכאורה גורלו היה נחרץ.

אולם, הרבנים שהקשיבו לשיעור, הכריעו שאיש אמת כזה שמוכן לחזור בו מחידושו מחמת רמב"ם סותר בפירוש המשניות ששומעיו בוודאי לא הכירו, בוודאי ראוי הוא למסור שיעור בישיבת וולוז'ין. (המעשה הובא בספר נפש הרב, רבי צבי שכטר, עמ' י')

התנגדות זו שהייתה לגר"ח מבריסק בתחילת ימיו, הלכה ונמוגה. הגר"ח מבריסק עצמו סיפר שבאותם השנים שת"ח של דורו לא קבלו את שיטתו, הוא נסע ברכבת שעצרה בעיר קובנה, והציעו לו שימסור בה שיעור. לשמע הצעה זו, הגיב הגר"ח בחיוך ואמר: "אם עד כה היו שטענו כי רבי חיים אינו יודע ללמוד, והיה קשה להם להישבע על כך, לאחר שארצה להם את שיעורי, הם יוכלו להישבע על כך (וזאת איני רוצה)". את מעשה זה ציטט הרב שמעון מלר ב'רבן של כל בני הגולה א' הערה 12, בשם ספר 'זחלתי ואירא').

- לקריאה נוספת:

רבן של כל בני הגולה, תולדות רבינו חיים הלוי סאלאווייציק מבריסק, הרב שמעון יוסף מלר ירושלים תשע"ד

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות