שיטות לימוד


הקרב על שיטות הלימוד

"למה ספרדים משיגים דווקא על ספרדים?!" | המחלוקת בין הגר"י יוסף לגר"מ מאזוז

כתבת המגזין בה נחשפה דעתו של ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז, על שיטת הלימוד והפלפול של הגאון הנודע רבי חיים מבריסק, הדהימה את העולם התורני ספרדי | אך מתברר כי בתקופה האחרונה מתעצמת המחלוקת בנושא בין הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, לבין הגר"מ מאזוז | הציטוטים (חרדים)

77
| ישראל שפירא |

שיטות לימוד

"יש הרבה מלגלגים" | הגר"מ מאזוז חושף את דעתו על רבי חיים מבריסק

בעוד רוב מוחלט של גאוני ליטא העריצו את שיטת לימודו של הגר"ח מבריסק והיו אף שהתייחסו לפלפוליו כ"מתן תורה" מחדש, דעתם של גדולי עדות המזרח שונה בתכלית | ישראל שפירא עם דעתו המלאה של הגאון רבי מאיר מאזוז על הגר"ח מבריסק (חרדים)

47
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

מה הקשר בין עומק שיטת הלימוד ל"הכנת קוגל"?

בשיחת פתיחה לזמן חורף, אמר הגר"מ שטרנבוך לתלמידי ישיבתו כי "אין לנו לחדש דברים חדשים אלא לבאר דברי הקדמונים"; והלוא רבי חיים מבריסק כן חידש? ויש ליישב עם משל הקוגל (היסטוריה)

8
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

השאלה של רבי משה שפירא שהסעירה את הגרי"ז

אחד מתלמידי הגר"מ שפירא זצוק"ל מספר כי הגר"מ לא חידש שיטת לימוד חדשה - אלא הלך לפי שיטת לימוד של בריסק וגם, האגדה על השאלה שהסעירה את הגרי"ז (היסטוריה)

12
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם הגרי"ז לא ירד לעומק שיטתו של אביו הגר"ח מבריסק?

רבי אבא מרדכי ברמן החשיב את עצמו כמייצג דרך הגר"ח מבריסק, אך דרך לימודו הייתה שונה מדרכו של בנו של הגר"ח, הגרי"ז. הוא סבר שהגרי"ז לא ירד לעומק שיטתו של אביו (היסטוריה)

20
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ההסבר הפלאי: למה רבי שמעון שקופ אסף רק 2,000 דולר?

כשהגר"ש שקופ היה באמריקה לגיוס כספים, בסה"כ הצליח לגייס אלפיים דולר - לעומת הגרב"ב ליבוביץ שגם הוא היה בארה"ב והצליח לגייס מאה אלף דולר! למה? (היסטוריה)

25
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשהרב מבריסק לא הרשה לרב שך לקחת את התפקיד החשוב

לאחר פטירתו של ראש ישיבת "תורה ודעת", פנו ראשי ומנהלי הישיבה שבניו יורק להגרא"מ שך בהצעה כי יאות לעמוד בראשות הישיבה; אלא שהרב מבריסק אסר עליו - וזו הסיבה (עולם הישיבות)

11
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"הלימוד שנתפשט בישיבות - מביא עזות וחוצפה ובטל השקידה לגמרי"

דבריו של הרידב"ז כנגד ממסד הישיבות בתקופתו שפורסמו באתר 'כיכר השבת' הדהימו את קהל הגולשים; מסתבר שישנה עוד אגרת חריפה במיוחד מאת הרידב"ז (היסטוריה)

12
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

המשגיח שגער בתלמידים המתפלפלים; "דער אמת ליגט אופן ארט"

בישיבת חכמי לובלין בפולין, בעוד שראש הישיבה הגאון ר' מאיר שפירא, היה ידוע כעוקר הרים ושעוריו וספריו בנויים על פלפולים חריפים - משגיח הישיבה, התנגד בתוקף ובחריפות לשיטת הפלפול (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ה"למדן המשכיל" שנשאר בתוך בית המדרש המסורתי

בפרקים האחרונים סיקרנו את הפולמוס בין הגאון רבי זכריה יולס למרנא החת"ם סופר; הרב יולס מוגדר כ"למדן משכיל", ומצא את דרכו אל ההשכלה לאחר שנחשף לספרות חקירה והשכלה (היסטוריה)

4
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

דברי 'הלבוש' זויפו? החתם סופר המליץ לשרוף את הספר

הגאון רבי זכריה יולס טען בספרו "מאמר דובר מישרים" (למברג תקצ"א) שהגהות שמיוחסות למרן הלבוש – מזויפים; החתם סופר הגיב בחריפות; ומה עשה בנו של הגר"ז יולס? (היסטוריה)

5
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

"איש זר ומאוחר בזמן לבש בעצמו בלבוש"; האם דברי 'הלבוש' - זויפו?

הגאון רבי זכריה יולס טען בספרו "מאמר דובר מישרים" (למברג תקצ"א) שהגהות שמיוחסות למרן הלבוש רבי מרדכי יפה על הש"ס שהודפסו בימיו – מזויפים (היסטוריה)

16
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ישראל שפירא משיב לביקורת: למה לפרסם מחלוקות ישנות?

תגובה אחת מני רבות שקיבל החוקר וההיסטוריון ישראל שפירא מגאון אחד שליט"א כתגובה לסדרה על "למדנותם של יהודי ירושלים לעומת אחיהם שבליטא" - מביאה אותו לנמק ולהסביר למה לפרסם מחלוקות ישנות? (היסטוריה)

41
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

ישראל שפירא משיב לביקורת: למה לפרסם מחלוקות ישנות?

תגובה אחת מני רבות שקיבל החוקר וההיסטוריון ישראל שפירא מגאון אחד שליט"א כתגובה לסדרה על "למדנותם של יהודי ירושלים לעומת אחיהם שבליטא" - מביאה אותו לנמק ולהסביר למה לפרסם מחלוקות ישנות? (היסטוריה)

41
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשרבי איסר זלמן מלצר שינה את שיטת הלימוד של הירושלמים

כאשר עלה הגאון רבי איסר זלמן מלצר לארץ ישראל, רעשה ירושלים רבתי. הוא התמנה לכהן כראש ישיבת 'עץ חיים' ושינה את שיטת הלימוד (היסטוריה)

10
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

רמת למדנותם של חכמי ירושלים; מה חשב הראי"ה קוק?

לחלק מאנשי הישוב הישן לא היה נח בבחירתו של הראי"ה קוק לרבה הראשי של ארץ ישראל, והללו נלחמו כנגדו בשצף קצף. מה הוא סבר בעניין רמת למדנותם של חכמי ירושלים? (היסטוריה)

15
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

החשש של הרב מבריסק בפיוט "צוּר מִשֶּׁלּוֹ אָכַלְנוּ"

לא ברור מי חיבר את המילים המרגשות של שיר "צור משלו אכלנו" אותו שרים בחרדת קודש בסעודת ליל שבת - אולם הוא עורר את חששו של הרב מבריסק (היסטוריה)

22
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם החפץ חיים ראה בעליית חובבי ציון כאתחלתא דגאולה?

פרופ' מרדכי ברויאר כתב על תחלופת המכתבים בין החפץ חיים לגר"ש שקופ כי החפץ חיים ראה בעליית חובבי ציון והתנועה הציונית כאתחלתא דגאולה; האמנם?! (היסטוריה)

70
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

כשרבי שמעון שקופ נימק: "מדוע אני לא לומד קדשים?"

פעם החפץ חיים הזמין אליו את הגאון האדיר רבי שמעון שקופ ראש ישיבת גרודנא, וביקש ממנו שיתחיל ללמוד קדשים בישיבתו; מה היו הנימוקים ומה השיב הגר"ש? (היסטוריה)

7
| ישראל שפירא |

היסטוריה ואקטואליה

האם על-פי המקובלים יש ללמוד ללא הבנה כלל?!

האם יש ללמוד בגרסה בבקיאות בלא הבנה כלל בעיון? יש שמצאו מקורות לכך בכתבי רבנו בחיי תלמיד הרשב"א, והשל"ה הקדוש; ומה סבר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל? (היסטוריה)

11
| ישראל שפירא |

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר