היסטוריה ואקטואליה

הביאור ברשב"א שאין לבטל "מנהג הזקנות"

בעניין דברי הרשב"א המפורסמים אודות מנהג שקיים אצל "הזקנים והזקנות", שאין לבטלו, כיוון שבהכרח יש לו מקור - ישראל שפירא חוזר אל הביאור הראשון בדברי הרשב"א (מאמר)

ישראל שפירא | כיכר השבת |
אילוסטרציה (צילום: Gili Yaari /Flash90)

פרק א': בעניין דברי הרשב"א המפורסמים אודות מנהג שקיים אצל "הזקנים והזקנות", שאין לבטלו, כיוון שבהכרח יש לו מקור שמגיע עד משה רבינו.

בפרקים הקודמים ציטטנו מחלוקת גדולי הפוסקים, האם דבריו של הרשב"א הם על כל מנהג של סבתות, או אך ורק במסורות כגון 'תחיית המתים' וכדומה. כמובן שכל גולש ישאל שאלת חכם, לפני שקובע הלכה למעשה.

מספר גולשים תהו מיהו הפוסק הראשון שפירשן את דבריו של הרשב"א אודות 'מנהג הזקנים והזקנות' לגבי כל מנהג של סבתות?

שאלה זו שאלתי ידיד וותיק, חוקר חשוב בחסידות חב"ד, ששלח לי את דברי מורו ורבו הרבי מליובאוויטש שאירע ונשאל על מקור של מנהגים באידישקייט שמקורם לא נכתב בספרי ההלכה שידועים לנו, וציטט הרבי את דברי שו"ת "השיב משה" שציטט את תשובת הרשב"א.

ואכן מצאתי בשו"ת "השיב משה" לגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים, האדמו"ר ה'ישמח משה' מסיגט (חי ופעל בין השנים תקי"ט, תר"א- 1758, 1841) שככה"נ הוא הראשון שפירשן בצורה זו את דברי הרשב"א, שכתב בסוגית איסור קבורת אמה וולד, בהאי לישנא:

"אבל מזה שנעשה תחבולות שתמליט הולד מת ולא תקבר כך עם הולד, לא נרמז מזה בשום מקום... לא נמצא מזה כלל, רק שהיא קבלה ביד עמנו, וכבר ידעת מש"כ הרשב"א בתשובותיו שאין לדחות הקבלה שיש ביד הנשים הזקנות מבני עמנו...".

ממקור זה מובן שהראשון שביאר והסביר שדברי הרשב"א מבוארים על כל מנהג עלום מקור של סבתא כל שהיא, הוא הישמח משה מסיגוט זי"ע.

• • •

הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים היה תלמיד של מובהק של החוזה מלובלין מגדולי החסידות וכיהן כרבה של קהילת אוהעל בשאטוראליאויהיי שבהונגריה, והיה ראש שושלת סיגוט/ סאטמר. ספרו הנודע הוא "ישמח משה".

הגה"ק רבי משה טייטלבוים עסק בין היתר בחלוקת קמעות להצלחה בכל העניינים. מחלוקת לשם שמים היה בינו לבין הגה"ק רבי נפתלי מרופשיץ שגער בו, וטען לו שאסור להתעסק עם שמות הקודש.

בנו הגה"ק רבי אלעזר ניסן, המשיך את שושלת אדמו"רי 'סיגט', לימים 'סאטמר'. בתו חנה נישאה לרבי אריה ליבוש ליפשיץ רבה של 'וישניצה' ומחבר ספר השו"ת "אריה דבי עילאי" (שגם כן הזכיר את דבריו של הרשב"א כהסבר למנהגים ללא מקורות).

זכויות גדולות יש לגה"ק רבי משה טייטלבוים אשר חי ופעל בתקופת עליית תלמידי הבעש"ט והגר"א לארץ ישראל, בה הוקמו כוללים רבים לטובת לומדי ארץ ישראל שמומנו ע"י תושבי הגולה.

הגה"ק ר"מ טייטלבוים היה הרוח החיה בגיוס הכספים לכוללים בטבריה ובצפת, גאב"ד אונגוואר רבי משנה קליין המִשְנֶה הלכות זצ"ל, סיפר על הגאון המופלא רבי עמרם חסידא שבא לבקר את רבי משה טייטלבוים טרם צאתו לא"י, ומחותנו החוקר התורני הג"ר יחיאל גולדהבר הביא מקורות לכך שהיה זה מפני שבא לבקש מהגה"ק רבי משה טייטלבוים שיעזור לו כספית בהיותו בא"י, שכן כאמור הגה"ק רבי משה טייטלבוים קבע כמה כל אברך יקבל מהתשלומים שהוא שולח מהונגריה ללומדי הכוללים בארץ ישראל. שנזכה וימליץ טוב בעדינו מתחת כסא הכבוד.

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה

תהילים להצלחת ולרפואת חיילי צה״ל ולהשבת החטופים

-נקראים כעת
-פרקים נקראו
-ספרים נקראו
לקריאת תהילים והוספת שמות לתפילה
עכשיו בכותרות