אאא

מנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד', הגאון רבי מאיר מזוז, התבטא בחריפות נגד חסידות חב"ד והרבי מליובאוויטש זצ"ל, במהלך ראיון שהעניק לפני כ-15 שנה לערוץ 2000.

במהלך דבריו, אמר הרב מזוז כי "...שמים תמונה של הרבי, על שיויתי ה' לנגדי תמיד. זו חוצפה ורשעות, שאין למעלה ממנה. לשים כאלה מינים עם אפיקורסים, הם פסולים לעדות, הם פסולים לתורה, הם כופרים הכי גדולים שבעולם. הם נוצרים בגלימה של יהודים, בגלימה של רבנים, אסור להתייחס אליהם וצריך להתרחק מהם. הם רשעים ארורים לא להתייחס אליהם ואני לא מפחד מהם והקב"ה יזכה אותנו שהאמת תעמוד לנצח והשקרים שלהם יפלו ולא ישאר בהם עד אחד".

"בזה אנחנו עושים נחת רוח לרבי ע"ה בגן העדן שלא יבואו אנשים ויתלו בו בוקי סריקי, שלא יבואו אנשים שיגידו שיש אמונה תפלה כזו שאין סוף, עצמות ומהות, של אין סוף מתלבשת בגוף של בן אדם ככה אומרים נוצרים על אותו האיש בדיוק. עצמות ומהות ח"ו של בורא עולם התלבשה בגוף בן אדם, אדם להבל דמה ימיו כצל עובר", הוסיף הרב מזוז.

"אוי ואבוי להם, רשעים ארורים, הם בזויים, הם פסולים, הם נבלים, הם רשעים, אסור להסתכל עליהם", תקף הרב מזוז בחריפות, "כל מי שאמר הלכה כזו יאמר... בכיסוי ראש, חשוד שהוא מין, שהוא אפיקורס, אסור להתפלל איתו, אסור להסתכל עליו, בן אדם כזה בחזקת גוי גמור. אם יכתוב ספר תורה מותר לשרוף ספר תורה בפניו, תורה שכתבו מין ישרף, זאת הלכה פסוקה ברמב"ם. הם לומדים רמב"ם כל יום שזה מה שהרמב"ם אומר".

הרב מזוז המשיך ואמר כי "צריך לדעת וללכת בדרך התורה יש לנו מרן הרב עובדיה יוסף שיאריך ימים ושנים טובות, שהוא בקיא בכל התורה כולה ישר והפוך ואי אפשר להתעלם ממנו. כל אלה שמתעלמים ממנו לא מגיעים לקרסולהם קרסולי קרסולם".

"עוד יגיע זמן שאת כל ספריהם וחיבוריהם שמתנגדים לו יכניסו אותם לגניזה, אף אחד לא יסתכל עליהם. כמאן דליתא דמו, כל העולם כולו ילמד מספריהם בערמה", הבטיח הרב מזוז, "הרמב"ם בזמנו אמר יגיע זמן שכל ישראל יתהוו רק לספרי לבדו. יגיע זמן שהרב עובדיה כל ישראל תבוא רק לספרו לבדו...״