אאא

מתקפה חריפה הבוקר בכלי התקשורת החרדים והכלליים, על אותם אלו העולים להר הבית, אשר גורמים לדעת רבים להתלקחות האווירה המתוחה בארץ. 

העיתון יתד נאמן, מקדיש הבוקר גם את מאמר המערכת, לצאת כנגד העובדה שיהודים דתיים עולים להר הבית בניגוד להלכה וגורמים לתסיסה בעולם המוסלמי. העיתון מתייחס גם לראיון אותו העניק השר אורי אריאל בסוף השבוע האחרון לעיתון מקור ראשון, שם הצהיר כי הוא מתחייב להמשיך ולהעלות להר הבית כמה שיותר. 

"גם אם לשקר אין רגלים", כותב יתד נאמן. "אבל הוא מצליח לדדות ללבם של מאות מליוני מוסלמים ברחבי העולם ולהתסיס את הרגשות. הכזב המגוייס כאילו ישראל מנסה לשנות את הסטטוס קוו על הר הבית, מצליח להתנחל בתודעה המוסלמית והופך את האזור למאוד מסוכן. זאת כמובן מלבד האיסור ההלכתי החמור של עליה למתחם הכרת, איסור שסביבו מאוחדים גדולי הפוסקים ואף הרה"ר שפסקיה אמורים לחייב את אותם אנשים, לא מצליחים למנוע את אלה שבאים לרמוס חצרי ולרמוס את ההלכה באבק רגליהם.

העיתון מסייג: "אמנם לא אלה שמנסים לעלות להר הבית הם אלה שמציתים את הבעירה, כי ישמעאל פרא אדם וחרבו שלופה מנדנה, אבל הם אלה שמספקים לטרוריסטים צמאי הדם את התירוץ לפרוע פרעות בישראל, והם פורשים לרגלי המפגעים שטיח אדום, שעם התלהטות הרוחות הוא מאדים מדם.

"העולם הערבי כולו נסער, כשמדובר בהר הבית, כי הם רואים בעלייה להר נסיונות לגרש אותם מבתי התיפלה שלהם. בגלל המעפילים להר, המלחמה הלאומנית שניתשת באזור הופכת למלחמה דתית שאפשר לדעת היכן היא מתחילה ואי אפשר לדעת היכן היא תסתיים חס וחלילה, והרי אין מוסלמי בעולם שאם הוא ישתכנע, בצדק או לא בצדק, שיהודים זוממים לפגוע בהר, והוא ימלא את פיו מים. העליה לשטח הר הבית הופכים את הישיבה באזור הזה לישיבה על לועו של הר געש שהלבה המבעבעת במעמקיו עלולה להתפרץ בכל רגע אפשרי". 

העיתון הליטאי מתייחס לדברי השר אריאל וכותב: "כמה חוסר הגיון ודעת וכמה חוסר אחריות מינימלי, טמונים בהצהרתו של השר אורי אריאל בראיון לעתון "מקור ראשון" של סוף השבוע, בו הבהיר כי הוא "מתחייב לחזור ולעלות להר הבית כמה שיותר ולהעלות כמה שיותר יהודים. כשיש סכנה לריבונות שלנו במקום מסויים צריך לחזק את המאמצים לקבע את הריבונות", אמר השר אריאל וחשף את הטירוף הלאומני של אותן קבוצות הממשיכות את דרכם של בריוני בית שני שהמיטו אסונות על יושבי הארץ בעת ההיא. פעם אחר פעם מוכח, שכשהללו מדברים על "תפילה במקום המקודש ביותר ליהודים", הם אינם מתכוונים לתפילה ולא באמת מדובר בשפיכת צקון לחש לבורא עולם, אלא בשפיכת שמן למדורה האזורית שבוערת גם ללא עזרתם ומקורה בגאווה אווילית על עצמאות וריבונות מדומה.

במאמר נוסף,תחת הכותרת 'הר הבית לא בידינו' כותב יתד נאמן: "לדידנו, יש לומר זאת ללא כחל וסרק וללא פחד, כי היה צורך ללכת צעד נוסף ולאסור לחלוטין עליית יהודים להר הבית – מעשה חמור שעל פי תורתנו הקדושה מחייב את העובר עליו בכרת רח"ל.

"לא ניתן להבין כיצד יהודים שרוממות ה"תפילה" בפיהם, וסיסמאות אודות ה"גאולה" בפיהם, מהינים לעבור על ההלכה, או להיאחז בהיתרים מפוקפקים, שאפילו מרבית אישי ההלכה המקובלים בציבור הדתי-לאומי מתנערים מהם. מי ביקש מידם זאת?

"רוצים להתפלל סמוך למקום המקדש? משתוקקים להתפלל סמוך לשכינה הקדושה? אדרבה, יואילו ויעשו זאת במקום שלא זזה ממנו שכינה מעולם, ואשר הקב"ה ברחמיו הותיר לנו כשריד מבית תפארתנו, עד שנזכה ויעלו לציון מושיעים. שאם לא כן, לא השתוקקות רוחנית היא זו – אלא צעד פוליטי הפגנתי מסוכן, שתוצאותיו הנוראות זועקות מדי יום מכותרות העיתונים.

"אנו לא נזקקים ל"שכנועים" ול"נימוקים" כדי להדיר רגלים ממקום שהנכנס בו בימינו חייב כרת. די לנו בפסקי ההלכה של גדולי הדורות האחרונים. אך יש לקוות ולצפות שלפחות אלו שעד עתה טחו עיניהם מראות, ושמא הלכו שולל אחר רגשות לב שאינם רלוונטיים במקום שבו ישנה הלכה פסוקה – בראותם עתה לאיזה מחול דמים אכזרי גרמו מעשיהם (גם אם  לא לכך התכוונו), יבינו שבניגוד לסיסמה המפורסמת – "הר הבית בידינו", עדיין בגלות אנו וכל עוד לא נגאלנו על ידי משיח צדקנו, כל ניסיון "לדחוק את הקץ" ולהתגרות באומות, הוא בלתי רצוי, מסוכן וּמְסַכֵּן", נאום יתד נאמן. 

במקביל, במאמר תקיף בעיתון "ידיעות אחרונות" מכנה העיתונאי והפובליציסט נחום ברנע את אריאל כפירומן בתחנת מכבי האש. ברנע תולה את התבערה בהר הבית בשלושה גורמים: השייח ראאד סלאח, התנהגות בג"ץ וכן הנוכחות הגוברת על ההר של יהודים מהציונות הדתית. "המניע היה לאומני ולא דתי", כותב ברנע. "האיסור שהטיל הרב קוק יחד עם רבנים אחרים, התפוגג מול ההזדמנות להפגין ריבונות ולעשות כותרות. אורי אריאל שר בממשלת ישראל עלה להר להתפלל שם. הביקורים שלו שיחקו לידי השייח סאלאח. מצביעים רבים אין לאריאל גם לא בין המתנחלים אולם מאחריו עומדים כמה מהרבנים הקיצונים ביותר במגזר הדתי לאומי, ביניהם כאלו שנטלו חלק פעיל במערכת ההסתה שקדמה לרצח רבין", כך לדברי ברנע.

לסיום כותב ברנע: "הנזקים שאורי אריאל גרם בשנים האחרונות לביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה הם מרשימים. אין בממשלה פרובוקטור מוכשר ממנו, מקושר ממנו, מסוכן ממנו. הוא פירומן בתחנת מכבי האש".