אאא

בשעה האחרונה הגיע מרן ראש הישיבה הגראי״ל שטיינמן, לניחום אבלים אצל הגאון רבי ברוך דב דיסקין, ראש ישיבת ארחות תורה, היושב שבעה על פטירת אביו הגאון רבי יוסף דיסקין זצ"ל. 

במהלך ניחום האבלים סיפר הגרב"ד דיסקין למרן ראש הישיבה, שאביו זכה לעשות קידוש בליל שבת כמה שעות לפני שנפטר. מרן הגראי״ל הגיב כי זה בדיוק  כמו שהיה אצל מרן החזון איש, שזכה לעשות קידוש בליל שבת כמה שעות לפני שנפטר.

עוד סיפר הגרב"ד להגראי"ל שאביו נפטר מן העולם בליל שבת ומרן תדיר אומר שזה כמו ערב שבת שזה סימן יפה לו. בתגובה הזכיר מרן הגראי״ל שגם מרן הסטייפלער נפטר בליל שבת קודש. בסיום ניחם ראש הישיבה את הגרב"ד ואת כל המשפחה.