אאא

מהפך בתעסוקת החרדים: מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהרבעון האחרון של שנת 2015 שמתפרסם השבוע עולה כי לראשונה ישנם יותר חרדים המשולבים בעבודה במשק הישראלי מחרדים שאינם עובדים. על פי הדיווח הערב בחדשות ערוץ 2, ברבעון האחרון של שנת 2015 מעל ל-50 אחוזים מהחרדים שולבו במקומות עבודה במשק.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מסבירים כי הדו"ח ממשיך את המגמה שנרשמה בעשור האחרון במהלכה שולבו יותר ויותר חרדים בתעסוקה, זאת לאחר שבתקופת 2003 עמד שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים על כ-36 אחוזים. בשנת 2014 עמד שיעור הגברים המועסקים במדינת ישראל על כ-46 אחוזים.

בקרב הנשים החרדיות נרשמו בשנת 2015 73 אחוזי תעסוקה, עלייה חדה מ-51 אחוזים שנרשמו בעשור האחרון. למרות זאת, המצב נמוך יותר משיעורי התעסוקה במגזר הכללי, שעומדים על 86 אחוזי תעסוקה אצל הגברים היהודים, וכ-80 אחוזים אצל הנשים היהודיות בישראל.

נתון נוסף ומעניין מהדו"ח: שיעורי התעסוקה במשקי הבית בבני ברק הוא הגבוה בארץ - כ-82.5 אחוזי תעסוקה בקרב משקי הבית.