אאא

ירח טוקר שמשמש כיועץ אישי של יו"ר ועדת הכספים, משה גפני, מונה ליועץ הרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י). לדברי הרשות המינוי זמני בלבד ונועד לקדם תיירות לעיר בתחומי המגזר החרדי.

על פי הדיווח של משה הלר ב"ידיעות ירושלים" טוקר אמור לסייע לרשות לקדם תכניות עבודה ושיתופי פעולה עם המגזר החרדי והוא מייעץ לרשות מול הרבנים והנציגים החרדים.

מינויו של טוקר מעט תמוה לאור העובדה שלדברי גורמים בהרל"י המינוי של טוקר בחברה הממשלתית נעשה בלי הליכי מכרז מסודרים ובלי פרסום מוקדם כפי שנדרש במכרזים של גופים ממשלתיים.

מהרל"י נמסר בתגובה: "ההתקשרות עם טוקר נעשתה על רקע החלטה שקיבלה הממשלה שלפיה יש לעודד את התיירות לירושלים בקרב קהלים מגוונים כל האפשר ובהם גם האוכלוסיה החרדית, נושא שטוקר עוסק בו. לצורך זה התבצעה עמו התקשרות מקצועית ועל פי כל דין. טוקר איננו עובד הרשות והפרויקט הינו לתקופה מוגבלת".