הגרי"ג אדלשטיין  (צילום: בעריש פילמר)
אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הקדיש הערב (שני) את השיעור הכללי אותו הוא מוסר לאברכים ותלמידי הישיבה - לרפואתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

"ידוע המעשה עם הט"ז" סיפר הגאון הרב אדלשטיין, "שישב עם תלמידים ולמד איתם, ובאמצע הלימוד באה אשה שהילד שלה חולה וביקשה ממנו שיתפלל עבור הילד. ואמר הט"ז 'עכשיו באמצע הלימוד אינני יכול להתפלל, אבל זכות התורה, התלמוד תורה דרבים שאנו עוסקים עכשיו, יהיה לרפואתו של הילד', והילד הבריא. רואים פה שזכות התורה זה דבר שמגן ומועיל למי שצריך רפואה".

"כל שכן היום שאנחנו צריכים רפואה, ספר תורה שרוי בצער" הוסיף ראש הישיבה, "צריך רפואה בשביל הרב שטיינמן שיהיה בריא, כל העולם צריכים לו, כל כלל ישראל זקוק לו, בוודאי שאם אנו מכוונים ומבקשים שזכות עסק התורה שיש פה, זכות תלמוד תורה דרבים יהיה לרפואתו, ודאי שזה יהיה לרפואתו, לרפואת רבינו אהרן יהודה לייב בן גיטל פייגא לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל".