אאא

התרגשות בחסידות גילה: מחר (חמישי) צפוי האדמו"ר הרה"צ רבי הושע פרידמן בן שלום לערוך את הטיש יארצייט הראשון מאז עלותו לכהן כאדמו"ר ומנהיג עדה כממלא מקום אביו האדמו"ר זצ"ל.

לרגל המעמד ילבש הרבי לראשונה את ה'קאלפיק' המיוחד זאת כנצר למלכות רוז'ין.

במודעה שפורסמה תחת הכותרת "הודעה משמחת", נכתב: "הננו להודיע שאי"ה ביום חמישי אור לי' אלול תשע"ז, יומא דהילולא של האדמו"ר רבי יצחק מבוהוש הראשון זיע"א ובנו האדמו"ר רבי משה יהודה לייב מפאשקאן זיע"א, יערוך נכדם האדמו"ר מגילה שליט"א את שולחנו הטהור. בשעה 20:00 מעריב, בבית מתניה, גילה".

ל"כיכר השבת" נודע כי ברוב ענוותנותו הודיע האדמו"ר לחסידיו כי הוא מעדיף להיקרא בתואר האדמו"ר מגילה על מנת שלא לפגוע בבן דודו המכהן כבר במשך שנים רבות כאדמו"ר מבוהוש פאשקאן.

"נכון שאמנם לרבי בבני ברק קוראים כולם האדמו"ר מבוהוש אולם כיוון שהשם המלא הינו בוהוש פאשקאן לא רוצה הרבי שלנו לגרום לפגיעה חלילה ועל כן בחר להשתמש בשם השכונה בירושלים", מסבירים חסידיו.

יצויין כי האדמו"ר החדש כבר ערך טישים אולם אלו היו מעמדים של סעודה שלישית וטיש נעילת החג בחג השבועות וכעת מדובר בטיש יארצייט ראשון.

כזכור, עד לא מכבר כיהן הרבי הושע פרידמן כקצין מילואים ראשי אולם לאחרונה פרש מתפקידו ומאז מקדיש עצמו לניהול קהל עדתו.