האם לפעמים מתנגנת בליבך מנגינה של ייאוש כגון: "אולי ה' כבר לא איתי ולא אוהב אותי, בשל התנהגותי שכל כך לא הולמת אותי כנסיכה, כבת של מלך מלכי המלכים?"

פרשת השבוע, פרשת "וילך" תוכיח לך עד כמה מחשבה זו אינה נכונה. הפרשה מספרת על אדם שחטא, מודה בחטאו ואומר לעצמו: 'כל הקשיים שמצאוני, הם בגלל חטאיי שבעקבותיהם עזבני ה'' וכמילות הפסוק: "הלא על כי אין אלקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה".

וה' עונה לנו: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה" (דברים לא, יז – יח) והדבר תמוה, והלא הוא מודה בחטאו ומבין שהרעות הגיעו אליו בגלל חטאיו, א"כ מדוע מסתיר ה' פניו ממנו?

על שאלה זו ענה רבי בונים מפשיסחא זצ"ל: עצם אמירת "על כן אין אלקי בקרבי" – עצם המחשבה שה' לא איתי – הוא החטא הגורם לכך שה' יסתיר פניו. יהודי חייב להאמין שאף כשנכשלנו וחטאנו שלא מרצוננו, ה' עימנו, כי "ישראל אף על פי שחטא – ישראל הוא" (סנהדרין מד) ואף כשאנו בצרה, ה' איתנו – "עמו אנכי בצרה". כמובן שה' לא שמח בחטא, ובוודאי בעשרת ימי תשובה ובכל זמן, אבינו הרחמן נמצא איתנו בכל מצב, ומחכה באורך אפיים, בסבלנות אין קץ שנשוב ונתחזק!

דברים באותו כיוון רואים אנו ביום הכיפורים. כפי שענה בעל החידושי הרי"ם: על השאלה, למה מיד במוצאי כיפור אומרים בתפילת ערבית – "סלח לנו אבינו כי חטאנו"? והרי באותו רגע כולנו נקיים מחטא, לאחר הכפרה ביום כיפור, ובזכות כל ההכנות לקראת יום הדין, בתשובה תפילה וצדקה. אז על מה אנו מבקשים סליחה מה' כך מיד במוצאי יום כיפור? מבאר החידושי הרי"ם, שאדם שלא האמין באמונה שלימה בכפרה שביום הכיפורים ואף אם היה לו בכך חלילה ספק-ספיקא, הרי חטא בידו, ועל כך עליו לבקש סליחה מה' כבר במוצאי יום הכיפורים.

יחד עם האמונה בכפרה ובכוח הניקוי שביום הכיפורים, עלינו לזכור, שכפי שכדי לנקות רכב, עלינו להגיע לשטיפה , להשקיע, לקרצף, למרק ולשלם, כך כדי לזכות בכפרה ובטוהר של יום-כיפור, עלינו להתכונן. ואז, נצא ממנו נקיות כאותו רכב שנכנס לשטיפה והעובד בטוח שצבעו לבן מרוב אבק שעליו, על אף שצבעו המקורי שחור, ויוצא ממנו מבריק ונוצץ כחדש. לנו. נשות ישראל, הכוח להחדיר אמונה והשקפה זו לעצמנו ולכל בני ביתנו, אמונה וחשיבה חיובית, אשר תצמיח עימה שנה-טובה, נקיה, טהורה ומבורכת.

בברכת גמר חתימה טובה ושבת שלום!


הכותבת היא מרצה בכירה ומחברת הספרים: שבילי השלום, שבילי טהרה, שבילי החלה ועוד. להערות ולתגובות: [email protected]

]]>