אאא

בשבת האחרונה ציינו בעולם היהודי בכלל ובקהילות החסידיות בפרט את ח"י אלול, יום הולדתם של הבעל שם טוב ובעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חסידות חב"ד, המכונים 'שני המאורות הגדולים'. לרגל היום המיוחד, יצאה לדרך הדפסה היסטורית של שישים כרכים מתורתו של ממשיך דרכם, הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן.

מאז נטל את שרביט הנהגת חסידות חב"ד בשנת ה'תש"י, נהג הרבי לשאת דברים בפני קהל החסידים והמבקרים בבית מדרשו שבברוקלין, ניו יורק, בשבתות, חגים ותאריכים מיוחדים המצוינים בחסידות כגון חג הגאולה י"ט בכסלו, י"א בניסן, י"ב בתמוז ועוד. דורשי רשומות צירפו את הדקות עד שהגיעו לסך של 11,000 שעות שהקדיש הרבי להרביץ תורה וחסידות.

במשך השנים יצאו לאור חלקים מדברי תורתו בליקוטים שונים או חוברות סביב נושאים מיוחדים, אך במלאות 40 שנה לנשיאותו הוחלט במכון ההוצאה לאור 'ועד הנחות בלה"ק' שמתמחה בתרגום ועיבוד הדברים שנאמרו במקורן ביידיש לשפת לשון הקודש, להביא לדפוס את כל דברי תורתו של הרבי על פי סדר אמירתם בצורה מסודרת ושיטתית.

הדברים נרשמו על ידי צוות של תלמידי חכמים מוכשרים בעלי ידע וזיכרון שהאזינו בקשב לרבי במשך שעות ובמוצאי השבת או החג, העלו את הדברים על הכתב מתוך הזיכרון ובדרך כלל, הרבי היה מגיה אותם.

בסדרה המקיפה, הנקראת "תורת מנחם", מופיעים בסדר כרונולוגי כל המאמרים והשיחות שאמר בהתוועדויות וכן מה ששוחח ב"יחידות" עם אורחים רמי מעלה, גדולי תורה ואישי ציבור, ומה ששוחח עם הנוכחים על שולחנו בעת סעודות השבת והחג. בנוסף, הסדרה מכילה 'מברקים כלליים' - אגרות מיוחדות שכתב כמה פעמים בשנה לכלל הציבור.

במשך 25 השנים האחרונות, גם לאחר הסתלקות הרבי, יצאו לאור הספרים בסדרה ולפני חודשים ספורים ברכו העורכים והמו"ל על המוגמר, כשסיימו לערוך ולהוציא לאור עולם את עשרים שנות הנשיאות הראשונות המתפרסות על פני שישים כרכים.

בספרים אלו ניתן להתבשם מתורתו המעמיקה והרחבה של הרבי שפרץ דרך באופן אמירת חידושי התורה, בביאור סוגיות בש"ס הבבלי והירושלמי, פתגמי חז"ל, פירוש רש"י על התורה, פרקי אבות, וכמובן בתורת הקבלה והחסידות.

בשל ציון הדרך החשוב, נגידים חסידי חב"ד נרתמו לסבסד את מכירת הכרכים כדי לסייע בידי הצמאים להרוות נשמתם במי המעיין הטהור, משנתו הזכה והבהירה של האדמו"ר המטיילת בפרד"ס התורה ומפזרת נוגה על כל סוגיות הש"ס, מדרשי חז"ל, תורת הבעש"ט וכל שלשלת אדמו"רי החסידות לדורותיהם.

עיון בספרים אלה מעניק גישה ישירה ובלתי אמצעית לשיטת הרבי בלימוד בתורת הנגלה ובתורת החסידות, לדעותיו במכמני החיים והדרך הנכונה על פי דעת תורה לכל נושא ועניין בחיי היום יום.