אאא

חשיפת 'כיכר השבת': סוגיית הפטור מטעמי דת לבנות דתיות והדרישה להתייצבות בלשכות הגיוס שעלתה במעונם של גדולי הדור וכפי שפורסם בהרחבה ב"כיכר השבת" מגיעה לדפי היומונים החרדים.

כפי שנחשף אמש (חמישי) ב"כיכר השבת" פעלו הגאון רבי משה ברזובסקי ראש ישיבת סלונים ובנו של האדמו"ר לצד הרב אברהם צבי ראשגולד מחסידות גור הפועל בנושא ויזמו נוסח שיפורסם הבוקר בעיתונים.

תחת הכותרת "הוועדה המייעצת לפטור בנות דתיות מגיוס", נכתב "אזהרה, כאשר לצערינו התרבו המקרים שבנות ישראל נקראות ללשכות הגיוס בתואנות שונות, ומהם שנקראות כביכול ב'צו' (בלתי חוקי) או ל'ראיון מצהירת דת', נתבקשנו ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א לחזור ולהודיע שאין לבת ישראל בשום אופן להתייצב בלשכת הגיוס, לא למסירת תצהיר ובוודאי שלא לראיון".

בהמשך המודעה נכתב כי "מסירת תצהיר ללשכת הגיוס תעשה באמצעות משלוח ב'דואר רשום' (מומלץ עם ספח 'אישור מסירה חוזר') ללשכות הגיוס שאליהן נקראו בהתאם למקום מגוריהן ולאחר שהתצהיר התקבל בצבא אין להם רשות לקרוא לבת לשום התייצבות".

עוד מסבירים בוועדה כי "יש להשתדל שהתצהיר ישלח לצבא, מיד עם קבלת ה'צו ראשון', שנשלח אל הבנות בדרך כלל לקראת גיל 16.5, בנות סמינר ותיכון המקבלות 'צו ראשון' יפנו כנהוג להנהלות מוסדותיהם".

במכתב נאמר לסיום כי בנות המוזמנות ללשכת הגיוס לאחר שליחת התצהיר בדואר רשום תפנינה ל'מוקדי הסיוע המיוחד'.

יצוין כי בנוסף צפויה להתפרסם הבהרה בעקבות הפצה בלתי אחראית של מכתב שכביכול נכתב על-ידי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי בנושא. המכתב לא פורסם ב"כיכר השבת" בשל הספיקות שהתגלו באשר למהימנותו.

"מבית מרן שר התורה שליט"א ועל דעתו נמסר כי הדברים שפורסמו כביכול בשמו בעניין התייצבות בנות בלשכת הגיוס הינם זיוף ובשקר יסודם וגילה כבר דעתו לעוסקים בדבר וכפי המתפרסם", לשון ההבהרה.