אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, במתקפה חריפה על הכשרויות בחדרי האוכל בבתי המלון ומעלה חשש גדול של בישולי עכו"ם,  ומעיד בסיפור אישי: "בדקתי בעצמי וראיתי כי רוב ככל העובדים גויים המה. ואין יהודי נכנס ויוצא שם".

בשבוע החולף נשאל הרב על ידי אחד מתלמידיו: "הנה באולם שמחות למהדרין מן המהדרים נכנסתי ואראה כי טבחים ומלצרים גויים פנימה אצל הסירים, והמשגיח נעלם ולא מצאתיהו. הבשר מותר?".

בתשובה כתב הרב מוצפי: "לצערינו תקלה זו מצויה ברוב המלונות, האולמות, מקומות הקייטרינג ועוד".

הרב העיד מבסיפור שהתרחש איתו: "וגם אנכי אגידה על אשר בדקתי בעצמי וראיתי כי רוב ככל העובדים גויים המה. ואין יהודי נכנס ויוצא שם, וכשנכנסתי למחלקת הטבחים הטובחים טבח להכין כדי לבדוק גערו בי הישמעאלים, ולא הבטתי בהם והמשכתי לשוטט בין המחבתות והסירים בעיצומו של אירוע של השגחת אחד הבדצי"ם המפורסמים הגובה מחיר מיוחד עבור "כשרות מהודרת".

ולא היה שם לא משגיח ולא מפקח, וגם לא הדחליל הנקרא "נאמן כשרות". ומבחוץ התנוססה תעודה ממוסגרת באותיות של זהב המעוטרת בחתימתו המסולסלת של רב גדול ענק ומפורסם..... והלכתי לי לדרכי".