אאא

הנהלת איגוד הסמינרים נפגשה אתמול (רביעי) עם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני במטרה לדון באתגרים העומדים לפתחם של מנהלי הסמינרים בעת האחרונה, ובמטרה למצוא פתרונות למגוון קשיים תקציביים ובירוקרטיים העומדים לפתחם של מנהלי הסמינרים.

הפגישה עם ח"כ גפני נערכה בלשכתו שבמשרדי "דגל התורה" בבני ברק, כחלק משיתוף הפעולה והפגישות הנערכות כל העת בין "איגוד הסמינרים" לגפני, העומד לימין הסמינרים.

מנהלי הסמינרים הציגו את הקשיים עימם הם מתמודדים והעלו את המצוקות הקיימות בנושאים חינוכיים ותקציביים. עוד ביקשו סיוע בכמה תחומים, במטרה לסייעם להצליח בתפקידם רב האחריות בחינוך בנות ישראל עפ"י דרך ישראל סבא בהנחייתם של גדולי ישראל.

גפני הבטיח לעמוד על המשמר ועודד את ראשי איגוד הסמינרים במלאכת הקודש, המחנכים את בנות ישראל בדרך ישראל סבא.

בפגישה השתתפו נציגות מהנהלת איגוד הסמינרים, הרב שלמה וולף, הרב יחיאל מנדלזון, הרב עזריה הילדסהיימר, הרב יעקב ולצר, הרב משה ועקנין, ומזכ"ל האיגוד הרב יצחק אוסטרליץ.
.