אאא

אלפים הגיעו אמש (ראשון) לחלוק כבוד אחרון לאחד משרידי דור דעה ומנקיי הדעת של ירושלים הגאון רבי משה שרים זצ"ל, ראש ישיבת ומוסדות "מסילת התורה", וממקימי עולם התורה הספרדי.

בלווייה רוויית דמע ויגון ספד לו נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן וסיפר על תקופת צעירותם בה היו לומדים בחברותא בישיבת 'פורת יוסף' והיו קשורים בעוותות אהבה כל השנים.

במהלך דבריו נשנק נשיא המועצת בבכי קורע לב כאשר דיבר על האסונות הקשים הפוקדים את עם ישראל. "כמה אסונות קורים לאחרונה, ריבונו של עולם", זעק.

"אנו מבקשים מהקב"ה תדבר איתנו בלשון רכה. אנא, אל תנהג איתנו ביד קשה", בכה ראש הישיבה מקירות ליבו והציבור כולו געה איתו בבכי.

בסיום משא ההספד ביקש מהמנוח: "תפעל למעננו לפני כסא הכבוד שיאמר די לצרות ולאסונות עמך בית ישראל".

לקראת חצות הלילה נטמן הגר"מ שרים זצ"ל בהר המנוחות בירושלים.