אאא

בשנים האחרונות, מידי ל"ג בעומר, מקיימת קהילת קונסטנץ בגרמניה שבראשות הרב אביגדור שטרן מנהג מקורי ומעניין: החברים בקהילה כותבים משאלות על פתקים, מכניסים אותם לבלוני הליום, ובעת הפרחת הבלונים קוראים יחד "שמע ישראל" ומבקשים "שיתקבלו תפילותינו ומשאלותינו לרחמים ולרצון".

הרב אביגדור שטרן, רב קהילת קונסטץ, סיפר על המנהג: "מי כעמך ישראל. אין לי ספק שהקב"ה רווה נחת כשעשרות יהודים זוכים ביום הזה לקבל עליהם עול מלכות שמים ולשלוח את בקשתם שהגיעה מעומק הלב. שהשם יעזור שבקשתנו ותפילתנו יעלו מעלה מעלה".