אאא

האחדות בין שמונת האדמו״רים הטריים מויז׳ניץ בניו של האדמו״ר מויז׳ניץ ממונסי זצ״ל נמשכת ומהווה דוגמא ומופת בעולם החסידות.

במכתב מיוחד מפרסמים האדמו״רים החדשים תחת הכותרת בני כ״ק אאמו״ר מויז׳ניץ ממונסי הם מחלקים ביניהם את נשיאות קופת הצדקה המיתולוגית של כולל ׳אהבת ירושלים׳ על שם רבי מאיר בעל הנס שעברה אליהם בירושה מאביהם.

"בשבטי ישראל נודע נאמנה שאחר פטירת כ״ק אאמו״ר זצללה״ה הכ״מ שבחזקת אבותיו הקדושים נשא בעול נשיאות 'צדקת רבי מאיר בעל הנס' כולל ״אהבת ירושלים״ הוסכם על ידינו שבע״ה נעבוד כעת באגודה אחת להמשיך בהנהגת הכולל על צד היותר טוב לתועלת עניי ארץ הקודש שכל אחד מאיתנו יקבל עליו עול הנשיאות של הנהגת קיבוץ שקלי הקודש בעיר מושבו ואחינו אדמו״ר הרה״צ שליט״א מבית שמש ינהיג החלוקה בארץ הקודש כמו שהיה עד עכשיו", נאמר במכתב.

האדמו״רים מויז׳ניץ מסיימים את מכתבם בבקשה לחסידים להמשיך ולהרבות במעשה הצדקה בעין יפה וברוח נדיבה למען אחינו עניי ארץ ישראל היושבים על התורה ועל העבודה בארץ הקודש אשר עיניהם תלויות ומייחלות לתמיכה מאחיהם שבגולה.

על החתום, כאמור שמונת האדמו״רים מויז׳ניץ ממונסי, מקמישע לייק, מוילאמסבורג, מלונדון, מליקווד, מקנדה, מבית שמש ומבורו פארק