אאא

עשרות מתלמידי ישיבת "חפץ חיים" בירושלים זכו להגיע ביום שישי האחרון לביקור מיוחד בבית ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.

בישיבה שעומדת בראשות הגאון רבי דוד צייט, לומדים בחורים תושבי ארה"ב שמגיעים למספר שנים בארץ להתחזק וללמוד בארץ ישראל ואז שבים לארה"ב מלאים בתורה ויראת שמים.

‏‎למעונו של רה"י הגר"ג אדלשטיין הגיעו בני הישיבה יחד עם ראש הישיבה בארץ הגאון רבי נחשון אהרונוביץ ורבני הישיבה הגאון רבי מנחם זיימומד והגאון רבי יעקב וייסמן, אשר הציגו את בני הישיבה שזוכים להתעלות בלימודם בארץ ישראל. ראש הישיבה שמח לראות את פארי גידולי הישיבה כשהם מתעלים בתורה ויראת שמים.

לבקשת ראשי הישיבה נשא ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין דברי חיזוק בפני התלמידים.

בדבריו אמר כי "ניכר על התלמידים שהם מאושרים ושמחים, הם באו מאמריקה ללמוד בישיבה בירושלים, והתורה משמחת, כמו שכתוב פיקודי השם ישרים משמחי לב, ולמה זה משמחי לב? כי בתורה יש קדושה, וכשאדם לומד תורה הוא מתקדש, בכל רגע שלומד הוא מתקדש ומחזיק בעץ החיים, החיים הנצחיים, כמ"ש עץ חיים היא למחזיקים בה, וכשמפסיק ללמוד הוא יורד ממדרגתו.

"אמנם יש מנוחה הנצרכת להמשך הלימוד, שהיא ג"כ הכשר מצוה, כמ"ש הרמב"ם שאם אדם ישן לשם שמים כדי שיוכל לקיים את התרי"ג מצוות, הוא עובד השם בשינתו. ואם כן כל אחד יכול להיות עובד השם כל היום, גם כשהוא ישן וכשהוא אוכל, אם כוונתו לשם שמים, מפני שתרי"ג מצוות מחייבים אותו לאכול, והוא כמו חייל בצבא המלך שצריך להיות בריא לעבודת המלך, ואם זוהי כוונתו הוא עובד השם גם באכילתו. אך זהו כשאוכל פת במלח, שמסתפק במועט, ואוכל רק כפי הנצרך לעבודת השם, בשביל יישוב הדעת, אבל אחרי שיש כבר יישוב הדעת, אם יאכל יותר, זה לא לצורך עבודת השם.

"העיקר הוא לדעת שברגע שאדם לומד הוא קדוש, וכשהוא קדוש הוא מאושר, אשריך בעולם הזה, וכך רואים במציאות, שעסק התורה עם הסתפקות במועט זה החיים הכי מאושרים בעולם הזה, בני תורה לומדים ומאושרים, ואינם מחפשים שום דבר אחר, לא כסף ולא כבוד, לא חסר להם כלום, כי הם מאושרים ושמחים בתורה, לימוד התורה הוא חיי נפש, ולכן זה מעניין ומשמח, כמו שאדם נהנה מאכילה ושתייה, כי הגוף צריך את זה, כך הנשמה צריכה את לימוד התורה, לכן זה מעניין ומושך, ונהנים מהלימוד.

"צריכים להמשיך ללמוד כמה שאפשר, עם כל המאמצים, וגם כשעסוקים בצרכי המשפחה, שכל המטרה תהיה לעשות רצון השם, מה השם דורש ממך, ומה השם שואל מעמך, שואל זה מבקש, כביכול הקב"ה מבקש מהאדם טובה, אבל זה גם דרישה, שחייבים לקיים אותה. הקב"ה יעזור שנזכה למלא את תפקידנו בחיים, התפקיד הקדוש והטוב ביותר לחיים מאושרים בעולם הזה ובעולם הבא".

לאחר השיחה עברו כל הבחורים יחד עם רבם כשהם זוכים לקבל כל אחד ברכה אישית מראש הישיבה.