אאא

מאות בוגרי ותלמידי ישיבת "עטרת ישראל" בראשות הגרב"מ אזרחי השתתפו בערב חג השבועות במעמד "ובאו כולם" לציון הקמת קרית הישיבה החדשה במודיעין עילית.

בכינוס ציינו התלמידים מ"ב שנות הרבצת תורהף כאשר את נאום "קבלת התורה" המרכזי, נשא ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי.

דברי חיזוק נוספים נשאר חבר המועצת הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון'. דברי ברכה נשא ראש העיר יעקב גוטרמן.