אאא

פרסום ראשון: הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף במכתב לשר לביטחון פנים גלעד ארדן: אפשר לאסירים החרדים ללבוש את החליפות בזמן התפילות.

• "חוששים שנברח": אסירים חרדים לא ילבשו חליפות

לפני כשבוע דווחה כזכור ההוראה החדשה של שירות בתי הסוהר, בה נאסר על האסירים החרדים ללבוש את החליפות והמגבעות בזמן התפילות.

כך בין היתר נאסר על הרב הראשי לשעבר הרב יונה מצגר ללבוש את הפראק וההמבורג בזמן התפילות בכלא מעשיהו, בו הוא מרצה את עונשו.

כעת, כאמור, פונה הרב הראשי הגר"י יוסף לשר גלעד ארדן בבקשה שיתערב בנושא ויאפשר לאסירים החרדים להתפלל כהלכה.

במכתב ששיגר הרב יוסף, והגיע לידי "כיכר השבת", כתב הרב הראשי לשר ארדן: "אל לשכתי הגיעו פניות בעניינם של אסירים דתיים וחרדים, בבתי הסוהר ובייחוד בבית הסוהר 'מעשיהו' אשר נאלצים בעת האחרונה בעקבות הוראה חדשה, להתפלל ללא מגבעת וחליפה כפי מנהגם".

"אציין", ממשיך הרב,  "כי על פי השולחן ערוך (או"ח סי' צ"א), ישנו עניין בלבישת בגד מיוחד לתפילה כדי לקיים מצוות היכון לקראת אלוקיך ישראל, משמעות הדברים כי איסור שיוטל על אסירים הנוהגים בחבישת כובע וחליפה בתפילות, הוא בגדר פגיעה באמונתם ובחופש הפולחן שלהם".

מכתבו של הרב הראשי (סריקה)
מכתבו של הרב הראשי (סריקה)
הגדלה

עוד כותב הרב הראשי: "בספרי ילקוט יוסף הארכתי בפירוט הטעמים ההלכתיים לפיהם מי שרגיל בלבוש חליפה ובחבישת מגבעת אין לו לשנות ממנהגו וחייב להמשיך בכך".

בשל כך, "אני פונה אליך כשר הממונה, להתערב בעניין ולהשפיע לשינוי ההוראה החדשה הפוגעת כאמור בחופש הדת של אסירים אלה".

יהי רצון, מסיים הגר"י יוסף, " שזכות המצוה תגן בעדך אלף המגן, ותזכה להאריך ימים על ממלכתך, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר כבוד".