אאא

במעונו של הגרב"ד פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', נערכה אמש (רביעי) שמחת הווארט לנכדו, בן לחתנו הגרי"ז סולוביציק ונכד הגרמ"ד הלוי סולוביציק, ר"י בריסק.

הכלה היא בתו של הגאון רבי מיכאל לסמן, ראש ישיבת "ברכת התורה".

בשמחה השתתפו הגרא"י פינקל ר"י מיר, הגר"א כהנמן נשיא ישיבת פוניבז' והגרח"פ ברמן ר"י פוניבז'.