אאא

שעות ספורות לפני הנסיעה ההיסטורית לארה"ב, הגר"מ שטרנבוך ביקר את גיסו הגאון רבי משולם דוד סלובייצ'יק, לברך ולהתברך לפני הנסיעה, כאשר מיד לאחר הביקור ליוו אותו מאות אברכי ובחורי סאטמאר בשירה ובזמרה "כי מלאכיו יצווה לך לשמריך בכל דרכיך".

במהלך השיחה דיברו שני הרבנים על המצב בארץ הקודש, ובאופן נדיר ביקש הגרמ"ד סולובייצ'יק מגיסו, שירעיש את אמריקה על המצב בארץ. "ר' משה, תהפכו את אמריקה על המצב. המצב נורא, נורא, תבעירו אש של חיות בכל העולם. עד לפני תקופה הציונים היו יותר בשקט. בשנים האחרונות הם רוצים לעקור את הכל, שלא יהיה תורה, זה לא פלא אצלי אם הם יגזרו מחר שגם לא לתת לנו למול עצמינו".

"ר' משה תהפכו את העולם, תרעישו את העולם. תדברו עם ר' מלכיאל ועם הראשי ישיבות שם מדוע הם שותקים. ואני מבקש שבדרשה שלכם בליקווד לא תאמרו רק פלפולי תורה. תאמרו להם גם שיש גזירת שמד, תשאלו אותם מדוע אתם שותקים?", אמר הרב סולובייצ'יק והוסיף "אסור לשתוק. אנחנו חיים בגלות מרה מאוד, בגלות של יהודים".

הרב שטרנבוך נענה ואמר כי "בספרים מבואר ששלש שעות לפני ביאת משיח יהיה יצר הרע חזק מאוד של כפירה ורק יחידים יינצלו, וזהו הושע נא שלש שעות".

השניים נפרדו לשלום כשהרב סולובייצ'יק חוזר ואומר "צריך להרעיש את העולם".