אאא

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, נאמה לראשונה בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין והציגה את ה"אני מאמין" שלה בנושאי יחסי השופטים עם לשכת עורכי הדין, עם פוליטיקאים ועם הציבור לאור הפרשיות האחרונות.

חיות התייחסה בדבריה, לסערה שעוררה לפני כחצי שנה התוכנית "עובדה", אשר תיעדה בכנס הלשכה הקודם שופטים מתרפסים בפני ראשי הלשכה בניסיון להוביל לקידומם. "אירועי הכנס הקודם חייבו אותנו לרענן ולחדד מול לשכת עורכי הדין את הכללים הרלוונטיים הנוגעים להזמנת שופטים להשתתף בכנסים מסוג זה", אמרה חיות. "כמו כן, הציבו אותם האירועים מראה בפנינו השופטים באשר לליקויים שנפלו בהתנהלותם של אחדים מאיתנו באותו הכנס".

כמו כן אמרה: "כחלק מהפקת הלקחים מאותו אירוע הדגשתי בפני ציבור השופטים כי כל מי שייבחר להמשיך ולהשתתף בכנסים אלה, נדרש להקפיד על הכללים שקבעו הנהלת בתי המשפט, ועדת האתיקה ונשיאי בית המשפט העליון, ולנהוג באופן ההולם את מעמדנו כשופטים. אני מאמינה שהשיעור הזה הופנם ומקווה שאירועים מסוג זה לא יישנו".

חיות הזכירה בדבריה גם את פרשת "שופטת המסרונים" רונית פוזננסקי-כץ, שהתכתבה בוואטסאפ עם נציג התביעה ללא ידיעת נציגי ההגנה בתיקו של נתניהו. השופטת הורשעה בדין משמעתי, אך עונשה טרם נגזר. היא הזכירה כי מינתה צוות בראשות שופט בית המשפט העליון, יוסף אלרון, במטרה להפיק לקחים מערכתיים מהפרשה, וכבר כעת ברור שהצוות ימליץ להימנע מכל סוג של יחסים חד-צדדיים בין שופטים לבין נציגי תביעה או סנגורים, למעט במקרים חריגים שיפורטו.