אאא

עשרות מפגינים חרדים מבני 'העדה החרדית' הגיעו בצהריים (רביעי)  לאתר ארכאולוגי הסמוך לכביש 38 שבבית שמש, כדי לנסות למנוע את המשך העבודות להרחבתו, מאחר ולטענתם במקום מתבצעות עבודות בשטח בית קברות יהודי. 

המפגינים הצליחו לחדור לשטח העבודות ולהתיישב בתוך הקברים בכדי למנוע את המשך העובדות. כוחות שמטרה ומשמר הגבול שהוזעקו למקום פינו את המפגינים בכוח. בין היתר, נעשה שימש בגז מדמיע שהותז לעבר המפגינים. 

 העימותים בהפגנה (צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)

המפגינים התלוננו על אלימות מופרזת מצד "שומרים", בני מיעוטים, שהוצבו במקום. וקצין משטרה הרחיק את חלקם מהשטח אליו חדרו המפגינים. כמו כן, לדברי המפגינים, שוטרים משמר הגבול שהיו ללא תג זיהוי השתמשו באלימות. 

במודעות שפורסמו בשכונות החרדיות בירושלים, קראו רבנים המזוהים עם 'העדה החרדית' להשתתף בהפגנה: "איך יערב לנו אכול ושתו בעת אשר עצמות הקדושים מתחללים בביזיון נורא". 

מהמשטרה נמסר כי "אל אתר עבודות בכביש 38 סמוך לבית שמש, הגיעו כ 300 חרדים קיצוניים שמנסים לשבש את העבודות במקום. שוטרים שהגיעו למקום פועלים בנחישות להשבת הסדר הציבורי והרחקתם של מפרי הסדר, ובתוך כך עצרו עד עתה 5 עצורים".

(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: דוד פרלמוטר, מחאות החרדים הקיצונים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)
(צילום: ישראל פרוש, מחאות החרדים הקיצוניים)