אאא

בשלוש השנים האחרונות  עבד שלמה בר לראשונה בקריירה הארוכה שלו על אלבום שלם של המשורר, יוסף צבי רימון ז"ל, ששבה את ליבו. יוסף צבי רימון, כתב שירה בשנות ה-30-40. הראי"ה קוק אמר עליו בזמנו שהוא מגדולי המשוררים של הדור.

שירתו של רימון שאפה לחבר שמים וארץ, להנכיח את אלוקיו בחייו ולשלב את המסורת היהודית העתיקה בתוך החיים המתחדשים בארץ.

כרימון גם שלמה לאורך הקריירה שלו שאף לשלב את הקול הנעדר של אבותיו בגולת מרוקו וספרד בתוך הישראליות המתחדשת, שלא תמיד היו לה הסבלנות והנכונות להתחבר אל חלקים האלה בזהותה. כמו רימון, גם שלמה מבקש לשמור על קול המסורת של עמו.