אאא

חבר מועצת העיר ירושלים ונציג חסידות גור בעירייה, יוחנן ויצמן (יהדות התורה), מטיח בראש העיר ניר ברקת כי פרוטוקול ה'הצעה לסדר' עליו הצביעו חברי מועצת העיר בישיבת המועצה האחרונה בנוגע לחילולי השבת ב'מתחם התחנה', לוקה בזיופים.

"פונה אני אליכם", פותח ויצמן את מכתבו לברקת, "בעקבות חשד לזיוף פרוטוקול ישיבת המועצה מיום 31.5.18, אשר עליו מתנוססת מה שמתחזה כחתימתכם. מדובר על סעיף ב'3, בהחלטה על ההצעה לסדר, שמאן דהוא שרבב בה דברים שלא נכללו בנוסח ההחלטה וכלל לא התקיימה עליהם הצבעה".

לדבריו, "החלטת המועצה הייתה, שמועצת העיר מאשרת את 9 הסעיפים שהוגשו בהצעה לסדר ומחויבת לפעול על פיהם. אולם בפרוטוקול כפי שהתקבל אצלי, שורבבה לתוכן ההחלטה, עליה כביכול הצבענו, חוות דעתו המלומדת של היועץ המשפטי שטען כי אין לנו סמכות לדון בתב"ע של מתחם התחנה".

וכאן מגיע ויצמן לעיקר: "אלא שלא היא. הצבעתנו לא הייתה על הודעתך, ראש העיר, כי בכוונתך 'לציית' ממילא לחוו"ד המוזמנת של היועהמ"ש, הגם שכבר בישיבת הנהלת העיר בתאריך 27.5.18 כשנאמר לך שבכוונתנו להגיש הצעה לסדר, ניבאת מראש את אותה חוות הדעת כששאלת: 'ומה תעשו אם היועץ המשפטי יפסול את ההצעה?'".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

"אני רואה בחומרה כל ניסיון לשינוי פרוטוקול מועצת העיר, ובפרט לאחר שבדיון במועצה נאמר על ידך, כראש העיר, כי דעת היועמ"ש (ראה תמליל עמ' 88) היא שאין אפשרות להצביע על החלטה אחרת מכפי שהוגשה. עליך לפעול לתיקון מהיר של הפרוטוקול בהתאם להחלטה שנקבעה, ובאם לא תעשה כן, אנא ראה זאת כפניה לפי סעיף 52 ו53- לתוספת השנייה לפקודת העיריות".

בסיום מכתבו תוקף ויצמן את התנהלות ברקת בכל סוגיית 'מתחם התחנה': "ככלל, התנהלות העירייה סביב זה רצופה בשרשרת ארוכה של הפרות וביזוי כל חוק. ראש עיר מחויב לתת כבוד לסעיף 140 לפקודה, הקובע כי 'ראש העירייה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה'".

"ככל שהעירייה תמשיך במדיניות הסירוב לחוק", מאיים ויצמן ישירות, "איאלץ לפנות לממונה על המחוז במשרד הפנים, וזאת לפי סעיף 141, כדי שיאכוף את סמכותו ויצווה עליך לקיים את החלטות המועצה, ובאם לאו - ימנה 'אדם מתאים', כפי שהחוק קובע, שיוכל לבצע זאת".