אאא

בשעות הצהריים הגיע מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי לניחום אבלים אצל ראש הישיבה הגר״ג אדלשטיין היושב שבעה בעקבות פטירת בנו הרב יוסף אדלשטיין זצ״ל.

בתחילה שאל הגר״ג אדלשטיין להגר״ח קנייבסקי: "מדוע הטרחתם את עצמכם?", הגר״ח השיב: "זו מצווה". הגר״ג: אדלשטיין: "גם בדבר מצווה לא צריך להטריח יותר מחומש".

מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי דן עם ראש הישיבה הגר״ג אדלשטיין בנושא גיני אבלות וכך התפתח דיון מה מותר לרחוץ מהגוף בימי השבעה.

בנוסף, דנו גדולי ישראל האם לאבל שאסור ללמוד תורה אלו בדברים המותרים האם יש בכך חיוב תלמוד תורה או רק היתר.
בשלב זה סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין על מעלותיו של הנפטר.

לאחר מכן דנו האם אמירת תהילים לאבל מותרת ומרן הגר״ח קנייבסקי השיב שרק אם עושה זאת בתור תפילה ולא בתור לימוד תורה.

לסיום ביקש הגר"ג אדלשטיין ברכה משר התורה לילדים שלא זכו עדיין להינשא ומרן הגר״ח בירכם.