אאא

מכה לחברי המועצה החרדים בעיריית ירושלים: הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים לילך פיינטוך השיבה בסירוב לבקשת חברי המועצה החרדים לכנס ישיבה שלא מן המניין על מתחם התחנה, אלא שכעבור זמן קצר חזרה בה והורתה שכן לקיים את הישיבה.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', חברי מועצת העיר ירושלים שסורבו על ידי ניר ברקת לכנס ישיבה שלא מן המניין בנושא מתחם התחנה, פנו לממונה על המחוז במשרד הפנים, בבקשה שתורה לברקת לכנס את הישיבה.

אלא של'כיכר השבת' נודע כי במכתב ששלחה הממונה לראש העיר ניר ברקת היום (ג') קבעה כי ברקת אינו מחויב לכנס את הישיבה, וכי עליו לערוך דיון חוזר על המתחם בישיבת המועצה הבאה שתערך ביום חמישי הבא.

במכתבה כתבה: "הנושאים המבוקשים, הנם נושאים שקיימת מניעה משפטית מלהחליט כמבוקש לגביהם במליאת המועצה ועל כן, אין חובה להעלותך לסדר היום בישיבה שלא מן המניין. יחד עם זאת, כך נאמר, וזאת אף אישרת בשיחתנו מהיום, יועלו הנושאים לסדר יומה של ישיבת במועצה הקרובה האמורה להתקיים ביום חמישי הבא".

כאמור, כעבור זמן קצר, שיגרה מכתב חדש לראש העיר, בו ציינה כי הובא לידיעתה שמשמעות קיום ישיבת המועצה לדיון בנושאים הנ"ל "הינה מניעת זכות הגישה לערכאות שכן המועד האחרון להגשת ערר ע"י הרשות, במדיה וזו תהיה החלטתה, על החלטת הוועדה המחוזית הינה בתאריך 30.6.18. כיון שכך ישנו חשש שקיום הדיון במועד הישיבה מן המניין יסכל הלכה למעשה את אפשרות הגשת הערר לנוכן לוחות הזמנים הקבועים בחוק".

"אשר על כן", היא מורה, "מצורף בזה צו המורה לקיום ישיבה שלא מן המניין ביום ראשון ה-24.6.18".

המכתב הראשון
המכתב הראשון
המכתב הראשון
המכתב הראשון
המכתב השני
המכתב השני