אאא

סערה ברבנות הראשית: ביום שני הקרוב, מועצת הרבנות הראשית צפויה להתכנס ולדון במתווה הכשרות, רפורמת הדגל של הרבנות הראשית. אך יומים לפני ההחלטה, הרבנים החברים בוועדת ההיגוי למתווה הרפורמה - חוזרים בהם ומבקשים לעצור את המתווה עד לשינויים דרמטיים שיחולו בו. 

ל"כיכר השבת" נודע, כי הרבנים החתומים על המתווה, בניהם הגאון רבי דוד אוחיון, הגאון רבי יוסף שיינין והגאון רבי יוסף שלוש, חזרו בהם מההמלצות ולמעשה מושכים את ידיהם מהמתווה - אותו מועצת הרבנות הייתה אמורה לאשר כבר בתחילת השבוע הבא. 

הדמות המרכזית החתומה על המכתב הוא הגאון רבי יוסף גליקסברג, המשמש כיו"ר ועדת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל. 

מכתב הרבנים הנחשף ב''כיכר השבת''
מכתב הרבנים הנחשף ב"כיכר השבת"
הגדלה

במכתב ששיגרו הרבנים לנשיא מועצת הרבנות, הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו, הם מושכים את ידיהם מהמתווה וכותבים לגר"ד: "הננו להודיע את עמדתנו בזאת, שכל חתימתנו על הדו"ח הסופי לכשרות, מותנה בשינוי ותיקון הדו"ח", הרבנים שיגרו מכתב ובו מספר הערות.

אך, ערב הישיבה במועצת הרבנות, הרבנים חוזרים בהם מהסעיף המרכזי מרפורמת הכשרות: הפרדת היחסים בין המשגיחים למושגחים, כך שחברת כח אדם היא זו שתעסיק את המשגיחים ולא בעל העסק.

כאמור הרבנים חוזרים בהם מסעיף מרכזי זה וכותבים לגר"ד לאו: "הרבנים תומכים בדעת המשגיחים וההסתדרות וחרדים למעמדם וביטחונם של המשגיחים ומשפחותיהם, ושוללים את העסקתם בידי חברת כוח אדם, ותומכים בהקמת תאגיד ארצי לכשרות". 

כעת, ברבנות הראשית חוששים מהתערבות בג"צ, שכן אם לא תתקבל החלטה בנושא עד סוף החודש בית המשפט צפוי להתערב בנעשה בתחום הכשרות בארץ הקודש. 

תגובת הרבנות הראשית: "חברי צוות ההיגוי המיוחד חתמו על המלצות ודו"ח הצוות נשלח לחברי מועצת הרבנות הראשית אשר יקיימו עליו דיון בישיבת מועצת הרבנות הקרובה בין ההמלצות העיקריות של הצוות: ניתוק התלות בין בעלי עסקים למשגיחים, הסדרת עבודת המשגיח והאחדת נהלי הכשרות בכל רחבי הארץ שינויים שיובילו לשיפור הכשרות ובהתאם לדרישת בית המשפט".