אאא

חביבות ואחווה בין ראשי הישיבה. היום בשעות הצהריים לאחר תפילת מנחה בהיכל ישיבת פונוביז׳ נכנס ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי לרכבו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטין.

הגרב״ד פוברסקי התיישב ליד ההגה ושוחח במשך דקות ארוכות ביחידות עם ידידו ורעו הגר"ג אדלשטיין.

העוברים ושבים נדהמו לראות את האחווה הנדירה והחביבות הרבה השוררת בין גדולי ראשי הישיבות המוסרים יחד שיעורים במשך עשרות שנים והעמידו דורות של אלפי תלמידים.