אאא

תיעוד בלעדי: הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר השתתף אמש (שני) בכנס הדיינים, בו נפרד הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף מתפקיד נשיא בית הדין הרבני, לקראת כניסתו לתפקיד נשיא מועצת הרבנות הראשית.

באירוע, נשא הגר"ש עמאר נאום נדיר ומלא בשבחים למחותנו הגר"י יוסף, והצליח לרגש את עשרות דייני בית הדין האזורי והגדול שנכחו באולם, ונוכחו לראות את הידידות האמיצה בין הרבנים, שהגיעה לשיאים חדשים.

הגר"ש עמאר פתח בשבחיו של הגר"י יוסף, שמכתת רגליו ברחבי הארץ למסור שיעורים: "תמיד איך להפיץ את אור התורה ואור ההלכה, בכל אתר ואתר. גם ספריו תרגמו במניין ספרות ויותר, כדי שיוכלו ליהנות ממנו הבריות. אין בית מדרש, אין בית כנסת, שאין שם ילקוט יוסף. בכל מקום".

הראשונים לציון, אמש
הראשונים לציון, אמש
הגדלה

רבה של ירושלים אף התייחס להנהגתו של הגר"י יוסף כרב הראשי: "גם כראשון לציון, כנשיא בית הדין שהוא התפקיד היותר קשה, היותר חשוב, שהוא נטל על שכמו, השתדל תמיד לראות מה הטוב, מה הראוי ומה הנכון. ב"ה, יש להודות ולהלל לה', שהוא יוצא היום בבחינת 'ותשחק ליום אחרון', שחוק של שמחה. ובכזו יציאה, זו התחלה. זה כבר לא סיום, אלא עם כל הכוחות והניסיון שצבר בשנים האלה, עכשיו הוא מתחיל הן בתורתו, הן בהנהגתו את העם, הן ביראתו. 'ירום ונשא וגבה מאד'".

הרב עמאר התייחס למאבקיו של הרב הראשי למען פסקיו של אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל: "ורואים ב"ה שגם זכות אביו מסייעתו, שהוא עמד לימינו. הוא ממשיך ונלחם על פסקי אביו, ממש כמו אריה, נלחם לקיים אותם. ה' יוסיף לו חיים ארוכים וייתן לו לחן ולחסד".

השר דוד אזולאי מקבל את ברכת הראשונים לציון, אמש
השר דוד אזולאי מקבל את ברכת הראשונים לציון, אמש
הגדלה

ה

בשלב זה פנה הגר"ש עמאר לגר"י יוסף ישירות: "אני רוצה להגיד לידידי הראשון לציון, נשיא בית הדין: אתה עוזב את בית הדין ואתה מתחיל כנשיא מועצת הרבנות. גם שם יש עבודה עצומה בכשרות, בנישואין, במקוואות. לחזק את הרבנים שהתמנו, ואלה שכבר ממונים, לתת להם חיזוק מבית ומבחוץ. ככל שיפעלו - עם ה' מתקרב".

"בכשרות, יש המון דברים שצריך לתקן. יש דברים שתוקנו, ועדיין הדרך רחוקה. וגם שם, בתי המשפט, בג"ץ, לא חסך את ידו גם מזה. מדי פעם ראינו וסבלנו דברים נוראים. אמרתי למה שופטים: 'לפעמים אתם לא מבינים על מה אתם כותבים, לפחות שיהיה לכם מושג'".

ולסיום דבריו אמר הגר"ש עמאר: "אנחנו מברכים את כבודו, שבעז"ה יהיה חזק ובריא, ושש ושמח כל הימים. ה' יסייעהו ויעזרנו על דבר כבוד שמו, להרים קרן התורה והרבנות, וגם קרן הדיינות - כי עדיין ימשיך לפעול".