אאא

תומכי הפלג? שימו לב: "הוועד לכבוד רבותינו" שב לפעול. בימים האחרונים שיגר "הוועד לכבוד רבותינו" המזוהה עם הממסד הליטאי, מכתב כנגד ישיבת באר ישראל, וזאת בטענה כי היא מזוהה עם הפלג הירושלמי - למרות העובדה שבישיבה עצמה מכחישים זאת.

במכתב נאמר: "בעקבות פניות ודיווחים רבים, ובקשות מידע המגיעות אלינו בקביעות, מצאנו מחובתנו ליידע את מבקשי המידע כדלהלן. הישיבה הגדולה ''באר ישראל'' בבני ברק, בראשות הרב ש. עורכת רישום נרחב לשנה''ל הבעל''ט, לשיעור א' ולשיעורים הגבוהים והקיבוץ. (לשם כך נרתם רשם ידוע הרב י.א. מירושלים שיש לו גם ישיבה משלו) מבירורים יסודיים שערכנו עלה, כי הישיבה הנ''ל מתוארת בפני ראשי הישיבות והבחורים, כמי שמחנכת כביכול כדעת ולאור רבותינו".

"בידי הועד מידע אמין ומבורר, כי חלק מהצוות הבכיר של ישיבת ''באר ישראל'', מחנך ודוגל בפומבי בדעות המתנגדות לדעת רבותינו, וכן, בחורי הישיבה השתתפו באופן יזום ומכוון באירועי רחוב שאין דעת חכמים – רבותינו, נוחה מהם. כמו כן בתוככי בית המדרש של הישיבה פועל כולל אברכים גדול, שחלק גדול מהם, משתייך לקבוצה המתנגדת להנהגת ודרך רבותינו, - והשפעתם ניכרת מאד על בחורי הישיבה".

(סריקה)
(סריקה)
הגדלה

"ידוע לנו שישנם ראשי ישיבות גדולות, נכבדות וחשובות, שפועלים ומתעתדים לשלוח מבחוריהם לישיבה זו לתקופות חיזוק, ומן הסתם אינם מודעים לאמור לעיל. כזכור, הועד אינו ממליץ על דרך חינוך כלשהי או שולל, אלא משמש מרכז מידע על מגמות חינוכיות שנוגדות את דעת רבותינו והנהגתם, וכדי למנוע הונאה והסתרה מהורים ובחורים אנו מפרסמים זאת לבקשת הציבור".

הוועד לכבוד רבותינו מצטט את הרב אליהו פרויליך, לפיו "יש ישיבות המזוהות עם הפלג הירושלמי ואנחנו לא תוקפים אותם. כולם יודעים שהם כאלו ומי ששולח את ילדיו ללמוד בהן עושה זאת על דעת כך. לנו יש בעייה עם ישיבות שמתיימרות להיות ישיבות רגילות כביכול אולם במסווה הם מטיפות לעקרונות של הפלג וליציאה להפגנות".

"עלול לקרות מצב שאברך ליטאי ישלח את הילד שלו ללמוד שם ובסוף יקבל בחור שיוצא לחסום כבישים לכן חשוב לנו להודיע זאת בשער בת רבים" הוא מסביר.