אאא

הגאון רבי שרגא שטיינמן, ראש ישיבות ארחות תורה, יצא השבוע למסע חיזוק בצפון, אותו פתח בעיר חדרה בביקור במוסדות חינוך 'נר שמואל' של הרב אליהו ברונר, שם בחן את התלמידים ומסר בפניהם שיחת חיזוק. לאחר מכן המשיך לשיחת חיזוק לאברכי כולל קירוב שבעיר.

משם המשיך הגר"ש להר יונה בנצרת עילית, שם קבע מזוזות בת"ת החדש שבנשיאותו, ולאחר מכן מסר שיחה לכלל בני הקהילה, כאשר קודם השיחה נועד עם רב העיר נצרת עילית הרב הרצל בענין הכשרות ושאר ענייני העיר.

בשעות הערב המאוחרות הגיע הגר"ש לכרמיאל שם מסר שיחת חיזוק בפני אברכים, וכן ישב באופן פרטי עם האברכים שבקשו להתיעץ בעניינים שונים.

בעיר טבריה נעל הגר"ש כינוס למחנכים כאשר מסר משא חינוכי נרחב ולאחריו השיב לשו"ת בענייני חינוך עד חצות הלילה.

את מסעו חתם הגאון רבי שרגא שטינמן בתפילה בציון רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה.