אאא

גל ההכחשות של הרבנים הספרדים בנוגע לכינוס נגד הגיוס נמשך. ל'כיכר השבת' הגיע מכתב של הרב יוסף חממי, רב שיכון ב' בבני ברק המגלה דעתו שהינו כפוף בכל נושא חוק הגיוס לנשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן.

במכתב כותב הרב חממי בכתב ידו: "הנני לגלות דעתי שבנושא הגיוס אל לנו לסטות מדעת רבותינו הקדושים ובראשם מרן הרה״ג שלום הכהן שליט״א ומורינו הרב הגאון שמעון בעדני שליט״א ולאורם נלך. ודעתי כדעתם והאמת והשלום אהבו".

כזכור, הבוקר נחשפו ב'כיכר השבת' מכתבי גדולי הרבנים הספרדים המכפיפים את דעתם בפני גדולי הדור וקובעים, כי לא חתמו חלילה כנגד דעתם.

בין הרבנים שהבהירו דעתם ניתן למנות את הרב שלמה בן שמעון, הרב צבי פדידה, הרב יעקב שהרבני, הרב משה חזקיהו, הרב אמנון סבאג, הרב צבי סימן טוב, הרב יעקב זכריה והרב שלמה מחפוד.