אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמר במתקפה חריפה נגד מצעדי התועבה המתקיימים בימים אלו ברחבי הארץ.

במהלך שיעורו השבועי בירושלים התבטא הגר"ש עמאר: "'אלוהים של אלו שונא זימה', אלה מעשי התועבה, הכיתות האלה של התועבה, שמסתובבים בריש גלי, זה שער החמישים של הטומאה, בגלוי כזה... בחוצפה כזו, ניבול כזה, בביזיון כזה, ירחם הקב"ה, מזה אנחנו צריכים לפחד!".

"מהם צריכים לפחד, לא מהמן לא מפרעה, לא מאחשוורוש", המשיך הרב עמאר. "כל אלה דברים בטלים. הקב"ה עומד, אנחנו לא יודעים אחד מאלף ממה שהקב"ה עושה, לא יודעים". 

"כשעם ישראל לא שמר על הקדושה שלו, שעם ישראל נכשל. ושמא תאמרו שהיום אין דברים האלה.. לצערנו, ה' ירחם מה שיש. די לנו באינטרנט - שהוא בלעם של הדור", סיים רבה של עיר הקודש.