אאא

בעיר החרדית מודיעין עילית ייפתח בחודש אלול הקרוב כולל אברכים גדול בברכתו ובהכוונתו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, כאשר הכולל נפתח על ידי נאמן ביתו  הרב דוד שפירא., מי שהיה נכדו מקורבו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל. 

על פי המתוכנן, הכולל במודיעין עילית צפוי להיות הכולל הראשון בסדרה של רשת כוללים שתפתח על ידי שפירא בכל רחבי הארץ.

שפירא מתכוון לפתוח רשת כוללים שתמנה מאות אברכים, זאת במתכונת דומה לרשת 'עטרת שלמה' בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין ולרשת 'יישכר באוהליך' בראשות הגאון רבי אלחנן ויסבורד.