אאא

הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף יוצא הערב (רביעי) במתקפה חריפה וחסרת תקדים הערב על השר לשעבר משה ניסים שחיבר את המלצות וחוק הגיור.

בכנס רבני ישראל שנערך בירושלים, אמר הראשל"צ: "הרבנות הראשית לישראל היא המוסמכת הבלעדית לענייני גיור. לא יתכן שאדם שאינו תלמיד חכם יכתוב מתווה גיור בלי להתייעץ עם תלמידי חכמים סביבו".

וכאן התייחס הגרי"י יוסף באופן אישי לכותב המתווה המפורסם: "משה ניסים הקיף את עצמו ביועצים רבים, חילונים ואחרים. לא לקח אף ראש ישיבה או דיין שייעץ לו. לא רציתי לקבל אותו,. רק אחרי לחץ מצד ראש הממשלה הסכמתי לקבל אותו - רק כי ראש הממשלה ביקש. עשו מזה פוליטיקה... ראש הממשלה לחץ - אז קיבלתי אותו".

"כל מה שאמרתי לו - כתב הפוך. אמרתי לו שאסור שרבני ערים יגיירו - וכתב בדיוק ההפך", הדגיש הרב.

באשר למערכת הגיור הקיימת, הוסיף הראשל"צ: "אני מכיר את דייני הגיור. נפגשתי איתם כמה וכמה פעמים, ונתתי להם הנחיות איך לגייר, מה לגייר. הרבה מהם נמנים על הרבנים מהציונות הדתית. יש בודדים, כמה אחדים, חרדים. רובם הולכים בדרך של קולא. אי אפשר ללכת יותר מזה. זה על סף תהום".

לסיום, הנחה הגר"י יוסף באופן מעשי: "צריך לקדם את החוק של השר אריה דרעי, שעבר כבר בהחלטת ממשלה - גיור רק לפי דין תורה. שלא תהיה פרצה אחר כך של הרפורמים והקונסרבטיבים. שתצא מפה קריאה לתמוך בחוק הזה. שר הפנים הוא היחיד שמוסמך לחוקק את החוק הזה".