אאא

ימים ספורים לפני בין הזמנים, יוצא ראש ישיבת 'קול יעקב', הגאון רבי יהודה עדס במסר תקיף בשיחה עם תלמידיו, בו הבהיר כי בחורים אשר יעברו על תקנון הישיבה, ימצאו את עצמם מחוץ לכותלי הישיבה.

ידועה שיטתו המחמירה של הגאון רבי יהודה עדס בנושאים רבים בעיקר בצורת הלבוש, בשמירה על הסדרים ובהקפדה על מנהגי וכללי הישיבה.

כעת, יוצא ראש הישיבה באזהרה חמורה לתלמידיו לבל יעברו על הכללים. "אני חוזר על הנקודה, אלה שלא מחוברים עם התקנות של הישיבה צריכים לתת דין וחשבון בראש ובראשונה לעצמם, ודין וחשבון כלפי הישיבה".

הרב עדס הוסיף להזהיר: "אין להם פה מקום. כמה שמדברים ומדברים, יש יחידים שמרשים לעצמם. אני אומר לכם בכל לב: אם אני רואה אדם חולה מסוכן אני מרחם עליו פחות מאשר על אותו בחור. בחור כזה הוא מסוכן, הוא קובע לעצמו את הכלל בחיים".

"אני חוזר ומשנן". סיים הרב עדס: "יש פה תקנון בישיבה. בחורים צריכים לדעת שהעולם אינו הפקר. יהיו בחורים שיעברו על התקנון למרות מה שמדברים – אין להם מקום בישיבה. מצטער שכך אני מדבר".