אאא

בשבועות אלו, משתתפים אלפי ילדים יהודים ברוסיה, במסגרות רבות של מחנות קיץ, תחת השם המפורסם "גן ישראל" לתלמידי בתי החינוך, המחולקים לפי רמות וגילאים שונים, ונערכים ביוזמת רבה הראשי של רוסיה הגר"ב לאזאר.

בראש מחנות הקיץ במוסקבה, עומדים צוותות מסורים של מנהלים ומדריכים, תלמידים ובוגרי ארבעת ישיבות חב"ד במוסקבה, והם מופעלים בקריות החינוך השונות של מוסדות חינוך חב"ד בבירת רוסיה.