אאא

במוצאי צום תשעה באב התכנסו שש מאות בני ישיבת" עטרת שלמה" בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין למעמד "נעילת הזמן", אשר במסגרתו שניים מבחירי הישיבה סיימו את כל מסכתות הש"ס, וכארבע מאות בחורים סיימו יחד את המסכת שנלמדה במהלך השנה האחרונה בישיבה - מסכת "בבא קמא".

מעמד הסיומים הוקדש לעילוי נשמת הורי הנדיב ר' משה פורר.

המעמד נערך כמידי סוף זמן כחלק מפרויקט "שינון המסכתות" המלווה את הישיבה מיום היווסדה. המיזם החל לאחר שבישיבת "עטרת שלמה" זיהו את הפוטנציאל הגלום בימי 'סוף הזמן' אשר במקומות רבים הולך לאבדון מחמת הרפיון המצוי בימים אלו.

בישיבה הרימו את הכפפה והכריזו על פרויקט "שינון המסכתות" אשר מתקיים בשבועות האחרונים בסיומו של כל זמן, ובמסגרתו בני הישיבה עמלים ללמוד ולשנן את כל המסכת שנלמדה בישיבה מתחילתה ועד סופה, כולל הדפים שלא נלמדו בסדרי הישיבה, כשלאחר מכן נדרשים לעמוד עליה בכור המבחן שמתקיים ביומו האחרון של ה'זמן'.

ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין סיכם במשאו במעמד: "אין ספק שבחור אשר יוצא מהזמן עם קניין נצחי במסכת שנלמדה - ממש כמונח בקופסה, בין הזמנים שלו נראה אחרת לגמרי, כראוי לבן תורה אמיתי, כמו שעוררו רבותינו גדולי הדור שליט"א בקריאתם לבני הישיבות".