אאא

הגאון רבי אשר הכהן דויטש, מראשי ישיבת פוניבז' השוהה בתקופה זו באזור ירושלים למנוחה, ביקש אמש (שלישי) באישון לילה מתלמידיו השוהים עמו בחופשה, לנסוע לקבר רחל כדי לשאת תפילה ולקרוא פרקי תהילים.

ראש הישיבה הסביר לתלמידים כי בשעות הערב שלפני כן קיבל למעונו מנהלי מוסדות שיוקמו בתחילת שנת הלימודים הקרובה בירושלים ויהיו "על טהרת הקודש".

הגר"א דויטש ישב עימם שעה ארוכה, ולאחר מכן כאמור אמר למקורביו כי "הדאגה להצלחתם לא נותנת לו מנוחה, והוא חפץ לישא תפילה להצלחתם בקבר רחל אמנו".

בשל היותו כהן, סידרו אנשי קבר רחל עבור הרב דויטש כסא וסטנדר בפתח המתחם.

אחד מאנשי קבר רחל שאל את הרב דויטש מתי לאחרונה היה בקבר רחל, ונענה כי זו הפעם הראשונה שלו במקום, וכי הוא "בא לשאת תחינה בזכות האמהות הצדקניות של עם ישראל עבור ילדיהם שזקוקים כעת לסיעתא דשמיא והצלחה".