אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר חשף במהלך 'השיעור השבועי' את השיטה שבה נסגרות החנויות שפתוחות בשבת: בעלי עסקים שומרי תורה מחו"ל רוכשים את החנויות הפתוחות בשבת. 

הרב פתח את דבריו ואמר: "גם השבת, תדעו לכם, כמה שהם מדברים.. הנה פה בירושלים, כמה אנשים מסיתים אותם לפתוח בשבת, ב"ה חלק גדול מהם סגרו, ה' עשה כל מיני דברים פלאים. חלק ראו שלא הולך, חלק התעוררו".

בשלב הזה חשף הראשל"צ והוסיף: "ויש חלק, באו איזה יהודים מחו"ל, והחליטו לעשות פרנסה, הקב"ה הכניס בראשם לקנות כל מיני מקומות שפותחים בשבת. והם, לא רק שסוגרים אותם בשבת אלא עושים שם כשרות מהודרת, לאט לאט זה יגבר".

הרב סיים את דבריו והדגיש: "אבל אנחנו צריכים לדעת ששמירת השבת זה לא רק לעבור עבירה, זה לא רק לפתוח חנות, שמירת השבת זה 'שמור את יום השבת לקדשו', לא רש לשומרו ממלאכה, אלא לקדשו, ללמוד תורה, אדם לומד תורה ועושה תובנות".