אאא

בימים בהם המדינה כולה סוערת סביב חוק הלאום ומחאת הדרוזים הטוענים כי החוק מפלה אותם, למרות השירות הצבאי והיותם חלק ממדינת ישראל, תלמידיו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל נזכרים בדבריו על העדה הדרוזית. 

בספר 'חזון עובדיה' - אבלות, פוסק מרן הגר"ע יוסף זצ"ל כי הדרוזים דינם כחסידי אומות העולם. 

מרן התעסק בשאלה האם לעשות 'השכבה' לחייל דרוזי שנהרג במלחמות ישראל וכתב: "חייל דרוזי שעמד על משמרתו להגן על ישראל מפני אוייב ומתנקם, ונהרג בידי הישמעאלים, על משמרת בטחון ישראל, נכון לומר עליו השכבה בבית הכנסת לעילוי נשמתו, כנהוג על חסידי אומות העולם".

פוסק הדור הוסיף וכתב: "מאמינים באל אחד, ואינם עובדי עבודה זרה כלל. וגם מאמינים בהשארת הנפש, ולא עוד אלא שהם מתגייסים לצבא הגנה לישראל ומוסרים את נפשם על הגנת תושבי מדינת ישראל, ושומרים על שבע מצוות בני נח, ודינם כחסידי אומות העולם".