אאא

חודשים האחרונים נתקלו תושבי אשדוד וקוראי היומונים החרדיים בכתבות ומכתבים סדרתיים בנושאים רוחניים שונים שהיו חתומים בידי 'רבני הקריות'. 

שמועות עקשניות טענו לאורך התקופה האחרונה, כי מדובר במכתבים מזויפים שפורסמו על ידי מזכיר הכשרות שניסה לגרור את הרבנים למאבקים וממניעים לא ענייניים.

היום התברר כי השמועות נכונות. ביומונים 'המודיע' ו'המבשר' פורסמה הבוקר (שלישי) ידיעה בהבלטה בעמוד הראשון על הקמת וועדת רבנים מיוחדת באשדוד שתהיה כפופה לבד"צ 'רבני הקריות' ותפעל מכוחה. בדיווח הודגש כי רק וועדת הרבנים שנבחרה מוסמכת לדבר בשם בד"צ 'רבני הקריות' ולא אף גורם אחר.

כחברים בוועדה מונו: הרב אברהם מרדכי אולבסקי – נציג חסידות גור; הרב אברהם חיים ברנשטיין – נציג חסידות בעלזא; הרב דוד שטיין – נציג חסידות ויז'ניץ.

"אתגרי הזמן דורשים כללי התנהגות נאותים על פי התורה והמסורה, ומתוך משמעת מלאה וכפיפות לדעת תורה ויראה", כתבו רבני הקריות שליט"א במכתבם לגדולי ישראל.

במכתבם המיוחד הדגישו הרבנים הגאונים, כי הוועדה הוקמה "בעצה אחת, כאיש אחד בלב אחד" , בהחלטה הברורה שוועדת הרבנים המיוחדת "רק היא תהיה מוסכמת ותפוקח על ידינו לניהול כל ענייני צביון הדת בעירנו".

עוד הובהר, כי כל הוראה והחלטה של רבני הקריות יתפרסם בחתימת ידם של חברי בד"ץ רבני הקריות בלבד.

גורם רבני בעיר אמר ל'כיכר השבת' בעקבות המכתב כי הגיע הזמן לכבד את רבני העיר. "הרבנים בוזו כששוגרו מכתבים לעיתונות שלא על דעתם. הדבר הזה זה נגמר", אמר והוסיף: "יש לאפשר לרבני העיר לקבל החלטות ומבלי להיות נתונים ללחצים אינטרסנטיים ולמניעים שאינם ענייניים".

יש לציין, כי עובדת פרסום הקמת הוועדה ביומונים החרדים ובעיתונות המקומית מלמדת על הקונצנזוס הנדיר לו זוכה המהלך בקרב גדולי ישראל ורבני העיר.