אאא

מהומה בבית הכנסת "לומדי תורה" בשכונת רמת שלמה בירושלים תוך פגיעה בכבודו של הגאון רבי אהרן זלזניק - משגיח בישיבת פונביז' של "פלג המחבלים".

ביום שישי התכנסו מספר ממתפללי בית הכנסת והחליטו להעביר את הרב אהרון זלזניק מתפקיד ה"הבעל קורא", תפקיד אותו הוא מחזיק למעלה מעשרים שנה.

הסיבה להחלטת המתפללים באה בעקבות כך שלדבריהם סירב לשתף פעולה עם סילוק כולל חדש, השייך ל'פלג הירושלמי', מלימוד בבית המדרש.

אותם מתפללים יצרו מהומה של ממש. בעקבות כך לפני קריאת התורה הכריז הגר"א זלזניק כי למרות שכבר קורא בתורה יותר מעשרים שנה ללא תמורה "באו כמה אנשי ריב ומדון והכניסו את המחלוקת לבית המדרש והחליטו לרדוף את התורה ולומדיה" ומשום כך נאלץ להפסיק לקרוא בתורה, "התורה תתבע את עלבונה" זעק הרב וירד מהבימה.

כמה מתפללים פתחו לעברו בקריאות גנאי ותקפו אותו. אחרי תפילת מוסף עלה הגאון רבי יחיאל דזימטרובסקי - ר"מ ישיבת פונביז' המתגורר בשכונה, והגאון רבי יצחק פרבשטיין - ראש ישיבת חברון החדשה לביתו לעודדו ולחזקו.