אאא

התרגשות בפוניבז': אמש (שלישי) המשגיח החדש בישיבה, הגה"צ רבי עזרא רוטשילד, מסר לראשונה שיחה בישיבה, בהשתתפות מאות תלמידים, אברכים ובוגרים.

אביו של המשגיח הגיע במיוחד משוויץ כדי להשתתף בשיחה הראשונה של בנו, שפתח את השיחה ואמר: "אינני ראוי לעמוד במקום שעמדו קדושי עליון, רבותינו זכרונם לברכה ורבותינו ראשי הישיבה שליט"א".

במהלך השיחה הגיע ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי וישב להאזין לשיחה של תלמידו.

הגר"ע רוטשילד אף המשיך את הנהגת המשגיח הגר"א גינזבורג זצ"ל, לסכם בסוף השיחה את הנושאים שנאמרו בה כדי שיזכרו טוב את הדברים שנאמרו.