אאא

בשעות הערב (שלישי) התכנסו רבני ועסקני תנועת דגל התורה בתלמוד תורה חוות דעת שבירושלים, לדיון מיוחד בנושא הבחירות המקומיות.

בכינוס השתתפו רבני הוועדה הארצית של דגל התורה הגאונים רבי נתן זוכובסקי ורבי יוסף אפרתי, שבכובעו השני משמש כחבר ועדת רבני דגל התורה בירושלים, יחד עם הרבנים הגאונים רבי דוד כהן ורבי ברוך סולוביציק וחברי הכנסת של הסיעה הליטאית וחברי מועצת העיר.

במהלך הכינוס עלו צדדים לכאן ולכאן בנושא הריצה ברשימה נפרדת למועצת העיר תוך התפלגות מסיעת אגודת ישראל החסידית.

בסיומה של הישיבה החליטו הנוכחים לצאת למהלך של ריצה נפרדת בהסכמה, בכפוף לקבלת הכרעתם הסופית של גדולי הדור.