אאא

חשיפת "כיכר השבת": שבוע לאחר הדיווח על מכתבו של יו"ר "דגל התורה" ח"כ משה גפני, בו מבקש מכלל חברי המועצות המזוהים עם המפלגה בערים השונות להזדהות עם "דגל" ובא כוחה משה גפני לצד מ"מ בא כוחה משה שיפמן, במודיעין עילית מסרבים ליישר קו עם עמדתו של היו"ר ובעצם לפגוע במעמדו של גוטרמן בעיר.

כזכור, לקראת הבחירות המקומיות, הנוהל הוא שכל חבר מועצה צריך להגדיר בישיבת מועצה את השתייכותו לאיזו מבין הסיעות במועצה, בתהליך הנקרא "הזדהות".

ביום ההזדהות עצמו, רשאי כל חבר מועצה להכריז על השתייכותו לכל סיעה שהיא, וזאת אף בלי קשר לסיעה אליה נבחר בבחירות הקודמות. כמות חברי הסיעה הנגזרת מתהליך ההזדהות, הינה קריטית להמשך תהליך הבחירות.

אלא שבעוד בכל הערים בהן נערכה הצבעת הזדהות, הזדהו החברים כמתבקש, במודיעין עילית סירב ראש העיר יעקב גוטרמן ליישר קו עם החלטת המפלגה ולשנות ממה שהיה מקובל בעבר, אז בא כוח המפלגה היה גוטרמן עצמו.

במהלך ישיבת המועצה התרחשה דרמה, כאשר דגל התורה התפצלה לשלוש סיעות במהלך ההזדהות: סיעה אחת: ראש העיר יעקב גוטרמן, משה מוטרפרל ונחום גיטלר הזדהו כאגודת החרדים דגל התורה בא כוח המפלגה: יעקב גוטרמן.

חבר המועצה יעקב ולנשטיין הזדהה כסיעה עצמאית יחד עם עו"ד גרוניך. וחברי המועצה אורי יפה, מרדכי גולדברג, שיפמן ואבי וייס הזדהו עם עמדתה הרשמית של דגל התורה ובא כוחה ח"כ משה גפני.

בנוסף, חברי המועצה מטעם אגודת ישראל: טוביה פריינד, נחמן ניימן, חיים מאיר ויזל וצבי גליק הזדהו באחדות כאגודת ישראל. בא כוח המפלגה: סגן השר מאיר פרוש.

חברי המועצה מש"ס, אף הם התפלגו. סגן ראש העיר אבנר עמר הזדהה עם מפלגת ש"ס. חברו למפלגה גולן חסידי נעדר מהישיבה.